Ak sa rozhodnete, že niektoré z kníh z vašej zbierky chcete predať, môžete tak urobiť v prostredí vašej osobnej knižnice – Mylib.

Vyhľadanie knihy a vloženie inzerátu

Začnite tým, že vyhľadáte záznam knihy, ktorú chcete ponúknuť na predaj. Viac o vyhľadávaní nájdete v článku Vyhľadávanie návod. Potom, ako nájdete požadovaný záznam knihy, je potrebné zobraziť si jej detailný záznam. Pod obálkou uvidíte možnosť –  Predám (vyznačená červenou). Pre pridanie vašej ponuky na predaj zvoľte túto možnosť.

! Na to, aby ste mohli knihu ponúknuť na predaj, nemusíte ju mať pridanú vo vašej osobnej knižnici – Mylib. Ponuku môžete pridať na ktorúkoľvek knihu, ktorá je súčasťou databázy Infogate, alebo pokiaľ vami hľadanú knihu nenájdete, môžete vytvoriť nový záznam !

Formulár Pridať inzerát

Následne sa zobrazí formulár – Pridať inzerát – v tomto formulári vyplníte základné údaje o knihe, ktorú chcete ponúknuť na predaj. Je povinné zadať údaje o cene a stave knihy. Ostatné údaje sú spôsob doručenia, spôsob platby, mesto a poznámka.

Zoznam záznamov Infogate
Cena

Cenu zadáte vpísaním sumy alebo pomocou šípok vpravo v okne.

Zoznam záznamov Infogate
Stav knihy

Stav knihy je informácia o tom, v akom stave knihu ponúkate, napríklad nová, použitá a pod.

Pokiaľ vypĺňate tento údaj prvý krát, vpíšte vami zadaný stav a následne stlačte klávesu Enter.

Ak ste už v minulosti pri pridávaní inzerátu použili určitý stav, napríklad nová, systém si to zapamätá a pri ďalšom vypĺňaní tohto poľa, po vpísaní aspoň dvoch znakov, vám bude ponúknutý našepkávač s nájdenou hodnotou. Pre potvrdenie výberu a zadanie určitého stavu je znova potrebné stlačiť Enter.

Zoznam záznamov Infogate
Spôsob doručenia

Týmto údajom môžete spresniť informácie o predávanej knihe a o tom, ktorý zo spôsobov doručenia preferujete. Preddefinované máte možnosti Osobne, Pošta, Kuriér. Nie je možné zadávať iné spôsoby doručenia ako sú preddefinované.

Pokiaľ chcete nejakú z týchto možností odstrániť, urobíte tak kliknutím na krížik pri príslušnej možnosti. Pre opätovné zadanie spôsobu doručenia stačí kliknúť do príslušného riadku a systém vám ponúkne na výber spomínané spôsoby doručenia, viď obrázok nižšie.

Zoznam záznamov Infogate
Spôsob platby

Podobným spôsobom, ako zadávanie spôsobu doručenia, funguje aj zadávanie spôsobu platby. Na výber máte už preddefinované možnosti Hotovosť, Dobierka, Prevod. Aj v tomto prípade platí, že nie je možné zadávať iné možnosti, ako sú určené.

V prípade, že chcete nejakú z možností odstrániť, spravíte tak kliknutím na krížik pri príslušnom spôsobe platby. Pre opätovné zadanie spôsobu platy je potrebné kliknúť do príslušného riadku a vyberiete z ponúknutých možností.

Zoznam záznamov Infogate
Mesto

Tu môžete spresniť lokalitu, ktorej sa inzerát týka. Napríklad, kde uprednostňujete osobný odber a podobne.

Vpísať môžete aj viacero miest. Po vpísaní nemusíte tlačiť klávesu Enter, text ostane zapísaný v poli.

! Systém pre toto pole neposkytuje našepkávač. !

Zoznam záznamov Infogate
Poznámka

Poznámku zadáte vpísaním konkrétneho textu do poľa a následným stlačením zelenej ikonky Plus vpravo. Pridávať môžete aj viacero poznámok.

Pri každej možno definovať, či chcete, aby bola zverejnená a po zverejnení ponuky ju videli iní používatelia – v takom prípade zaškrtnite políčko Zverejnená pod konkrétnou poznámkou. Pokiaľ nechcete, aby poznámku videli iní požívatelia, nechajte toto políčko nezaškrtnuté.

Vymazanie poznámky funguje pomocou ikonky Kôš pri konkrétnej poznámke, ktorú sa rozhodnete odstrániť.

Zoznam záznamov Infogate

Ak chcete poznámku z akéhokoľvek dôvodu upraviť, nemusíte ju vymazávať, stačí, keď kliknete myšou do sivého poľa pridanej poznámky. Pole bude aktívne a objaví sa kurzor. Pre uloženie zmeny stačí, keď kliknete mimo toto pole – nezabudnite však celé okno uložiť.

Po vyplnení týchto polí môžete inzerát pridať. Spravíte tak tlačidlom Pridať. Pokiaľ sa rozhodnete inzerát nepridať stlačte tlačidlo Zrušiť.

Detail knihy – záložka Bazár

V detailnom náhľade záznamu knihy sa zobrazuje záložka bazár, ak je ku knihe pridaná aspoň jedna ponuka na jej predaj. Nájdete tu informácie o vami pridaných ponukách, ale aj o ponukách od ostatných používateľov. O tejto záložke a o jej využívaní sme písali v samostatnom článku Detail knihy – záložka Bazár.

Reagovať na ponuku

Potom, ako sa rozhodnete reagovať na niektorú z ponúk na predaj kníh je potrebné osloviť používateľa, ktorý knihu ponúka. V našom článku Ako reagovať na ponuku kníh na predaj, nájdete všetky ďalšie potrebné informácie o tom, ako postupovať.

Predávané a predané knihy

Zoznam všetkých vami predávaných a predaných kníh, nájdete v časti Moja knižnica. Prostredníctvom týchto zoznamov môžete vaše ponuky jednoducho spravovať. Viac o týchto prostrediach a ich využívaní nájdete v článku Spravovanie predávaných kníh.

 

Revidované vo verzii IG 3.23.0