Prostredie Mylib ponúka funkciu požičiavania kníh. Vďaka tejto funkcii budete mať vždy prehľad o tom, ktorému z priateľov ste požičali akú knihu, kedy ste mu ju požičali a či už vám knihu vrátil. Aby ste mohli túto službu využívať, musíte byť registrovaným používateľom.

Vypožičiavanie

Ak chcete knihu požičať známemu, je najskôr potrebné, aby sa konkrétna kniha nachádzala v zozname vašej osobnej knižnice Mylib. Na to, aby ste knihu vedeli požičať, ju však musíte aj „vlastniť“, tj. kniha musí mať nastavenú hodnotu vlastniť ako „vlastním“. Všimnite si rozdielne nastavenie na obrázkoch nižšie:

V publikovaných článkoch sa dočítate Ako si založiť osobnú knižnicu a ako v Mylib pridať knihu.

Keď už máte vytvorený zoznam kníh, ktoré vlastníte a chcete ich požičiavať, je potrebné zo zoznamu kníh vybrať tú, ktorú chcete vypožičať a zobraziť jej detail, a to buď kliknutím na názov, alebo na obálku vybranej knihy.

Pod obálkou je potrebné vybrať zelenú možnosť Požičať známemu. Zobrazí sa tabuľka, v ktorej treba vyplniť polia:

  • Komu – je potrebné uviesť meno alebo emailovú adresu človeka, ktorému knihu požičiavame a následne potvrdiť klávesou Enter.

! Pokiaľ zadávate emailovú adresu osoby, ktorá má v Infogate vytvorený účet, treba zadať presnú a celú emailovú adresu, pretože systém vám neposkytne automatické dopĺňanie/našepkávač.

Po zadaní emailovej adresy nezabudnite pre pridanie stlačiť Enter. Po pridaní sa výpožička zosynchronizuje aj vo vašom konte, aj v konte používateľa, ktorému knihu požičiavate !

  • Požičiavam do – do kedy knihu požičiavate.

! Systém má automaticky predgenerovaný dátum na 30 dní od dnešného dňa. Dátum môžete nechať bez zmeny, alebo upraviť podľa vlastných potrieb !

 

Vykonaná výpožička sa prejaví aj v detaile knihy. V detailnom náhľade záznamu knihy sa pod obálkou zobrazí žlté okienko Požičal som v záložke Moja knižnica a po rozkliknutí V mojej knižnici.

Záložka Výpožičky

Takisto sa prejaví v záložke Výpožičky – História výpožičiek, ktorej sa detailne venujeme nižšie.

V detailnom náhľade záznamu knihy sa tiež objaví záložka Výpožičky. Tu je možné vidieť prehľad komu bola kniha požičaná, dátum, kedy bola požičaná, do kedy je vypožičaná a možnosť akcie Vrátiť knihu. Ako vrátiť knihu popisujeme v samostatnom článku.

! Záložku Výpožičky nie je vidieť, ak ku knihe neexistuje aspoň jedna výpožička !

Aj v zozname záznamov vašich kníh sa zobrazí príznak o tom, že ste knihu požičali:

História výpožičiek

V detailnom náhľade v záložke Výpožičky nájdete aj Históriu výpožičiek.

História výpožičiek je väčšinou zbalená. Rozbaliť ju môžete kliknutím na riadok história výpožičiek. Po rozbalení uvidíte všetky výpožičky, ktoré ste na vybranou knihu urobili, teda zoznam všetkých ľudí, ktorým ste knihu v minulosti vypožičali, ale to, či ste sami nemali knihu požičanú od niekoho, preto sa položka volá Požičané komu/od koho.

Po rozbalení histórie uvidíte informácie:

Požičané komu/od koho – meno používateľa, ktorému ste knihu požičali alebo od ktorého ste mali knihu požičanú.

Akcia – podržaním kurzora myši na ikone šípok sa zobrazí, aká akcia bola s knihou vykonaná. Napríklad titul vám bol vrátený a pod.

Dátum požičania – dátum, kedy ste knihu niekomu požičali alebo od niekoho požičali.

Vrátiť do – dátum, do ktorého bolo potrebné knihu vrátiť, ak je kniha ešte stále požičaná.

Dátum vrátenia – dátum, kedy bola kniha vrátená.

V prípade, že ste mali knihu požičanú od iného používateľa, šípka v stĺpci Akcia bude obrátená:

Ak máte v histórii viacero záznamov o vykonaní akcie s knihou, môžete si tieto záznamy zoradiť zostupne alebo vzostupne. Zoraďovať záznamy môžete na základe ktorejkoľvek informácie – Požičané komu/od koho, Akcia, Dátum požičania, Vrátiť do, Dátum vrátenia – a to kliknutím na ňu. Po kliknutí systém automaticky zoradí záznamy podľa vami zvoleného kritéria.

Mám požičanú knihu

Keď knihu niekomu požičiate, ako sme už načrtli vyššie, podobným spôsobom sa vypožičaná kniha zobrazí aj jemu. V záložke výpožičky sa mu zobrazí lišta Mám požičané. Nájde tu informácie:

Požičané od – od koho má knihu požičanú,

Dátum požičania – kedy bola kniha požičaná,

Vrátiť do – do kedy má knihu požičanú.

Výpožička od niekoho iného sa tiež prejaví v detaile knihy pod obálkou žltým označením Mám požičané a v zozname kníh mojej knižnice modrým označením v pravom rohu záznamu Mám požičané.

Akonáhle vám niekto knihu požičia, stáva sa súčasťou vašeho zoznamu kníh Mylib a zostáva v ňom aj po vrátení knihy. Kniha získava už automaticky pri príznak mal som požičané.

Spravovanie mojich výpožičiek

V prostredí Mylib pod avatarom môžeme okrem iných vidieť aj záložku Moje výpožičky. V tejto záložke nájdeme zoznam všetkých výpožičiek, a to nielen tých, ktoré sme požičali, ale aj tých, ktoré máme vypožičané.

Vidieť tu môžeme údaje: názov, autor, požičané od, požičané do, vrátené dňa (v prípade, že kniha je už vrátená), požičané komu, požičané od koho a stav (požičané alebo vrátené).

Zoznam môžeme filtrovať, a to buď len vybratím konkrétneho stavu knihy, alebo zadaním konkrétneho časového obdobia.

Na základe toho, aký má kniha stav, môžete filtrovať knihy nasledovne:

  • Všetky stavy – aj požičané niekomu aj nami požičané,
  • Požičal som – zobrazia sa len knihy, ktoré sme vypožičali,
  • Požičal som si – zobrazia sa knihy, ktoré máme vypožičané.

Podrobne sa venujeme záložke Moje výpožičky v samostatnom článku – Moje výpožičky.