Ak ste členom knižnice, ktorá je zapojená do projektu Infogate pomocou submodulu Biblib, môžete svoje Mylib konto prepojiť s kontom čitateľa v zapojenej knižnici, a to pomocou jedinečného PIN kódu, ktorý obdržíte emailom po registrácii v knižnici.

PIN kód

Ako sme už spomínali vyššie, jedinečný PIN kód obdržíte emailom po registrácii v knižnici. Na základe tohto PIN kódu vám systém automaticky spáruje vaše konto v knižnici s kontom v Infogate. Získate tak prehľad o výpožičkách a upomienkach z jedného miesta.

Email s PIN-om:

Zoznam zapojených inštitúcií

Pokiaľ si chcete overiť, či je vaša knižnica zapojená v Infogate, túto informáciu môžete nájsť v pätičke stránky Infogate, kliknutím na odkaz Zapojené inštitúcie.

 Prepojenie konta

Pole pre vloženie PIN sa nachádza vo vašich nastaveniach účtu. Vstup do nastavenia sa nachádza v ľavej hornej časti stránky Infogate v mriežke, alebo po rozbalení ponuky pomocou šípky hneď vedľa vašeho mena. Tu zvoľte možnosť Nastavenia účtu.

V ľavom menu zvoľte Čitateľské kontá:

Následne je potrebné stlačiť Pridať spojenie na knižnicu, v pravej časti stránky s ikonkou knižnice.

V novom okne sa zobrazí informácia: Do prázdneho poľa zapíšete PIN a následne je potrebné stlačiť tlačidlo OK.

Priamo pod textovým poľom sa objaví prepojená knižnica, z ktorej PIN pochádza. Ak je uvedená pripojená knižnica správna stlačte OK. Ak knižnicu nechcete pridať použite pre jej odstránenie ikonku Kôš.

Po pridaní spojenia na knižnicu sa zobrazí potvrdenie o pridaní spojenia v pravom hornom rohu obrazovky.

! Môžete prepojiť viacero vašich PIN, ak ste členom viacerých knižníc, ktoré sú zapojené do projektu Biblib, alebo pripojiť k vašemu účtu účty príbuzných, napr. vašich detí !

! Takto je možné pridať aj PIN iných osôb, napríklad detí, získate tak prehľad aj o ich výpožičkách, prípadne upomienkach !

Zoznam knižníc, ktorých ste čitateľom

Potom, ako prepojíte konto Infogate s čitateľským kontom knižnice sa zobrazí zoznam knižníc, ktorých ste čitateľom. V tomto zozname vidíte údaje:

  • názov knižnice,
  • online katalóg,
  • konto čitateľa,
  • kategória,
  • akcie.

Zoraďovať môžete tento zoznam na základe kritérií názov knižnice, mesto, čitateľ. Pre zoradenie je potrebné kliknúť na názov príslušného kritéria. Po prvom kliknutí sa zoznam zoradí abecedne zostupne, po opätovnom kliknutí sa zoradí abecedne vzostupne.

Názov knižnice

Kliknutím na názov konkrétnej knižnice sa v novom okne zobrazia základné údaje o knižnici, tzv. profil knižnice (o nás, otváracie hodiny a pod.) pokiaľ ich má knižnica vyplnené.

Konto čitateľa

Kliknutím na Priezvisko a meno sa zobrazí jeho čitateľská karta v prostredí knižnice.

Online katalóg

Kliknutím na názov konkrétnej knižnice v stĺpci online katalóg sa v novom okne zobrazí online katalóg konkrétnej knižnice, teda jej zoznam kníh.

Akcie

Pomocou stĺpca akcie, môžete v prípade potreby vymazať prepojenie na knižnicu. Stačí ak kliknete na Odstrániť spojenie.

V prípade, že chcete prepojenie na knižnicu odstrániť, stlačte OK, ak chcete prepojenie ponechať stlačte Zrušiť.

Po odstránení prepojenia knižnice sa v pravom hornom rohu objaví informácia o odstránení prepojenia.