Pridávanie kníh do osobnej knižnice je komplexnejší systém, ako len vyplnenie formulára v prostredí Infogate. Napriek tomu sú funkcie jednoduché a intuitívne a knihy pridáte naozaj rýchlo.

Vzhľad a funkcie

Funkcie sú k dispozícii v Zozname záznamov, ku ktorému sa dostanete z ľavého menu vašej pracovnej plochy tzv. Dashboardu. Po kliknutí na tlačidlo Zoznam kníh budete presmerovaní do daného zoznamu.

V zozname sa nad ľavým menu nachádza funkcia pre Pridanie kníh.

 Máte na výber dve možnosti:

  • Vyhľadať knihu medzi všetkými záznamami v celej databáze Infogate a po vyhľadaní ju pridať, alebo
  • Vytvoriť novú knihu – na výber je potom jednoduchý alebo rozšírený formulár.

! Odporúčame titul najprv vyhľadať, aby ste predišli situácii, kedy vyplníte celý formulár a pri snahe uložiť ho vám systém oznámi, že daný titul už v databáze existuje !

Vyhľadanie knihy

Po kliknutí na funkciu vyhľadať knihu (viď obrázok vyššie) sa zobrazí okno pre vloženie hľadaného textu:

Tak, ako sa píše v texte so žltým pozadím, knihy budú vyhľadané z databázy katalógu kníh Infogate, čo nám po vyhľadaní oznamuje aj záložka Výsledok hľadania – Infogate, a to aj s počtom nájdených záznamov, ktoré vyhovujú podmienke hľadania:

Pridanie knihy do mojej knižnice

Ak sme našli knihu, ktorú chceme pridať do našej osobnej knižnice, klikneme na jej názov alebo obrázok, aby sa nám otvorila stránka s detailom knihy.

! POZOR, po kliknutí na detail sa stále nachádzate v prostredí MyLib – teda vašej osobnej knižnice, nie v prostredí Infogate !

V ľavej časti, hneď pod obrázkom obálky knihy, sa nachádza rozbaľovacia ponuka v modrom poli Pridať do mojej knižnice.

Po rozbalení ponuky sa zobrazia tieto možnosti:

  • stav čítania : čítam, čítal/a som, budem čítať,
  • stav vlastníctva : vlastním, vlastnil/a som, chcem vlastniť, mal/a som požičané.

Nie je potrebné tieto položky hneď označiť, môžete tak urobiť až po pridaní knihy, a to v záložke Moja knižnica.

Pod ponukou stavov čítania a vlastnenia, je tlačidlo Pridať v zelenom poli. Po jeho zakliknutí bude kniha pridaná do vašej osobnej knižnice. Zároveň sa v ľavej ponuke zobrazia nové tlačidlá:

MY – otvorí sa stránka mojej osobnej knižnice so zoznamom mojich kníh?

Odobrať – po zakliknutí bude kniha odobraná z vašej ponuky.

! POZOR, po odobraní knihy titul nebude odstránený z katalógu Infogate, len zo zoznamu vašej osobnej knižnice Mylib !

Vytvoriť novú knihu

Tlačidlo pre vytvorenie novej knihy otvorí malý formulár v samostatnom okne. Formulár je nenáročný a ponúka všetky základné možnosti pre editovanie, a následné založenie, záznamu.
V prípade, že potrebujete zapísať informácie vo väčšom rozsahu, je k dispozícii tlačidlo Podrobnejší formulár pre vstup do rozšíreného formulára. V tomto formulári je už možné editovať ako osoby (v rôznych roliach – autor, fotograf, ilustrátor), tak aj vydavateľov ako inštitúcie v ich samostatných formulároch.

Podrobnejšie sa jednoduchému formuláru venujeme v samostatnom článku Jednoduchý formulár.
Po Uložení formulára môžete doplniť do záznamu anotáciu, obrázok obálky, multimédiá a vaše vlastnícke podrobnosti.

Verzia IG 3.23.0