Obrázky sú pri knižných tituloch dôležité nielen kvôli estetickému vnemu, ale aj rýchlejšiemu rozpoznaniu, napríklad odlišných vydaní.

Nie vždy obsahuje titul obrázok obálky. V takom prípade sa zobrazuje náhradná unifikovaná obálka s hlavným názvom a s hlavným (alebo prvým v poradí) autorom titulu.

K záznamu, pri ktorom nie je žiadna obálka knihy, alebo je aktuálna obálka v zlej kvalite, môžete nahrať novú obálku. Prejdením po obálke alebo zástupnom obrázku kurzorom myši sa zobrazí ikonka zelenej šípky. Po jej stlačení môžete vybrať obálku uloženú vo vašom počítači.

! Minimálne rozlíšenie nahrávanej obálky je 180 x 285 px !

Následne, po potvrdení, sa obálka nahrá na server, o čom vás systém informuje upozornením o priebehu nahrávania. Nahratá obálka sa zobrazí pri zázname s časovým oneskorením – zvyčajne do 24 hodín, pretože obálky sú kontrolované administrátormi Infogate-u.

Pri kontrolovaní, či už je vami nahratá obálka zobrazená, si nezabudnite aktualizovať váš webový prehliadač (klávesovou skratkou SHIFT+5 alebo CTRL+F5, prípadne inou skratkou  podľa vami používaného prehliadača).

Nesprávne zvolené obálky

Pridať obálku je možné, iba ak nemá vodoznak, farebné orámovanie alebo pozadie. Obálka, ktorá nie je správne zvolená k danému titulu a/alebo vydaniu alebo nevyhovuje svojou kvalitou, nebude potvrdená, a teda ani priradená k titulu.

Príklady nesprávne zvolených obálok:

 

Zdroj obálky

Zistenie zdroja obálky – nadídením kurzorom myši nad obrázok sa zobrazia ikony. Pomocou ikony Reťaz je možné zobraziť pôvod obálky.

Revidované vo verzii IG 3.23.0