Niekedy sa stane, že údaje, ktoré sú zapísané v zázname knihy, nie sú správne. Prihlásený používateľ však vie tieto informácie upraviť. V každom zázname knihy môžeme upraviť niekoľko skupín informácií. 

Funkcie

Záznam môžeme upraviť pomocou funkcií:

 • editovať záznam – upraviť popisné údaje knihy, ako sú napr. názov a autor pomocou formulára knihy,
 • pridať anotáciu – teda popis knihy, často vytváraný vydavateľstvom alebo samotným autorom, zvykne sa nachádzať napr. aj na obale knihy pomocou formulára pre anotáciu,
 • žáner – popisuje zameranie knihy, popis vyberá z ponuky používateľ,
 • nahlásiť chybu – niekedy nie je možné opraviť chybu priamo používateľom, preto je tu možnosť ako kontaktovať podporu stránky Infogate a preposlať tak priamo z detailu popis chyby.

Multimédiá

 Okrem údajov o knihe môžeme upravovať aj multimédiá, ktorá obohacujú popis knihy. V rámci multimédií môžeme upravovať (viď obrázok nižšie):

 • recenzie – pridávajú sa linky na externé recenzie,
 • aktivity s knihou – aktivity s knihou sú odporúčania pre prácu s detskou knihou,
 • video ukážky – pridávajú sa linky na video trailery o knihách, besedy s autormi kníh, rôzne iné video ukážky, ktoré obohatia popis knihy,
 • audio ukážky – pridávajú sa audio ukážky z kníh.

Viac o multimédiách nájdete v článku Na čo sú a ako pridám multimédiá.

Na doplnenie predstavy o zobrazovanom titule je možné pridať k záznamu knihy obálku, ak sa ešte nezobrazuje, alebo je nesprávna či nekvalitná.

Formulár knihy

Formulár knihy sa otvorí po kliknutí na funkciu Upraviť záznam. Formulár sa otvára ako samostatná stránka a pre jej opustenie je nutné použiť tlačidlo Uložiť alebo Návrat bez uloženia, následne sa vrátite na predchádzajúcu stránku.

Formulár sa skladá z niekoľkých tematických sekcií:

 • Identifikátory – ISBN a ISSN, ďalšie identifikátory, ktoré určuje používateľ, všeobecné označenie typu knihy.
 • Zodpovednosť – vyberá sa autorská rola – autor, ilustrátor, … a dohľadáva sa / alebo sa zakladá nová osoba.
 • Fyzický popis – popisné údaje knihy, ako sú jazyk, počet strán, charakteristika obsahu.
 • Vecné údaje – kľúčové slová a žáner knihy.
 • Vydavateľské údaje – vydavateľ, rok vydania, poradie vydania, edícia.

Pre viac informácií ohľadom formulára si prečítajte článok Formulár knihy.

Anotácia

Anotácia je stručný opis knihy, ktorý charakterizuje knihu. Pár slovami opisuje o čom je kniha, rozsah býva spravidla do 200 slov. Anotácie sa často nachádzajú na obale kníh.

Anotáciu pridáme rozbalením  ponuky Upraviť záznam a z možností vyberieme Pridať anotáciu. Otvorí sa okno, kde môžeme priamo zapisovať alebo vložiť skopírovaný text.

Pre uloženie je nutné použiť tlačidlo Uložiť.

Žáner

Žáner označuje tematické zameranie titulu. Výber žánrov je pevný, čo zabezpečuje prehľadné vyhľadávanie alebo filtrovanie. Je možné zvoliť naraz viacero žánrov.

Nahlásiť chybu

V prípade, že ste našli v popise titulu chybu a neviete ju opraviť, môžete nám túto chybu nahlásiť pomocou jednoduchého formulára.

Revidované vo verzii IG 3.23.0