Archív článkov

Nastavenie knižnice (EXE)

Nastavenia knižnice sú rozdelené do dvoch skupín (Základné a rozšírené). Základné nastavenia sú podrobne popísané v tomto článku. Ak si želáte prejsť na rozšírené nastavenia, alebo konkrétnu tému rozšírených nastavení, použite odkaz v tabuľke nižšie Základné...

Pracovná plocha (EXE)

Pracovná plocha exemplárovej knižnice - Biblib - je prostredie, z ktorého máte k dispozícii všetky funkcie. Na pracovnej ploche môžeme vidieť niekoľko základných blokov: horné menu - tmavá lišta v hornej časti stránky, ľavé bočné menu - celá ľavá časť stránky,...

Detail knihy – záložka Moja knižnica

Ak už máte vo svojej knižnici Mylib pridané knihy, (články o tom, ako pridať knihu a ako si založiť osobnú knižnicu) budete mať v detaile knihy záložku Moja knižnica.Detail knihy - záložka Moja knižnica K detailnému náhľadu knihy sa dostanete kliknutím na názov alebo...

Detail z pohľadu knižnice (NE)

Knihu do svojej knižnice môžete pridať aj pomocou rýchlemu prístupu z pracovnej plochy blok Katalóg a následne Pridať knihu.Hľadanie Hľadanie je jednoduché a prehľadáva záznamy kníh cez názvy, autorov, kľúčové slová, ISBN, rok vydania.Dostanete sa do prostredia...

Úvodná stránka knižnice – profil

Úvodná stránka knižnice, nazývaná aj profil inštitúcie je stránka so základnými údajmi o inštitúcii. Na úvodnú stránku sa dostanete kliknutím na skratku knižnice a ikonu domčeka v ľavom hornom rohu, alebo prostredníctvom pracovnej plochy, blok administrácia a následne...

Ako vrátim knihu v Mylib?

Vrátenie knihy, ktorú ste vypožičali známemu je v prostredí Mylib veľmi jednoduché. Postupov, ako to urobiť, je hneď niekoľko.Vyhľadanie konkrétnej knihy na vrátenie Ak chcete vykonať vrátenie knihy, najskôr začnite vyhľadaním konkrétnej knihy, ktorú chcete zaznačiť...

Výnimky filtrovania v Mylib

Filtrovaniu vo všeobecnosti, tomu ako funguje, jeho prvkom a funkciám sme sa už venovali v samostatnom článku Filtrovanie. Využívanie filtrovania v prostredí Mylib má niektoré špecifiká, ktoré by sme radi predstavili v tomto článku.Všeobecne o filtrovaníFiltrovanie...

Moje výpožičky

Či už požičiavate knihy, alebo ste si požičali knihy, prehľad o všetkých výpožičkách nájdete na domovskej stránke Mylib. Tu ich môžete zoraďovať a zotrieďovať podľa viacerých funkcií.Záložka - Moje výpožičky Prístup - na vašej domovskej stránke Mylib, vľavo, pod logom...

Ako požičiam knihu ?

Prostredie Mylib ponúka funkciu požičiavania kníh. Vďaka tejto funkcii budete mať vždy prehľad o tom, ktorému z priateľov ste požičali akú knihu, kedy ste mu ju požičali a či už vám knihu vrátil. Aby ste mohli túto službu využívať, musíte byť registrovaným...