BIBLIB

Založenie knižnice

Základná verzia zadarmo

Je vhodná na rozbeh knižnice. Má o pár funkcií menej, ale je zadarmo. Rozhodne sa oplatí. Ponúkame exemplárovú a neexemplárovú verziu. Nižšie nájdete radu, ktorú si vybrať.

Platená verzia

Plnohodnotný a komfortný systém pre vašu knižnicu. Prezrite si, aké výhody a funkcie navyše budete mať k dispozícii oproti základnej verzii. Cena od 12€ mesačne.

Exemplárová knižnica (EXE)

Ponúka funkcie pre tvorbu a správu exemplárov. Je určená pre knižnice evidujúce detailné údaje o prírastkoch ako prírastkové číslo, údaj o cene, spôsobe nadobudnutia, uložení a podobne.

Neexemplárová knižnica (NE)

Pri tomto type nie je podstatné identifikovať presný exemplár, dôležitý je iba počet exemplárov pri dokumentoch. Je vhodná pre súkromné a firemné knižnice s obmedzeným režimom požičiavania.

Popis jednotlivých častí systému

! Zobrazenie, nastavenie aj funkcie sa líšia pre neexemplárovú a exemplárovú knižnicu. Všetky nižšie uvedené funkcie sú popísané pre EXEMPLÁROVÚ knižnicu. V prípade, ak používate neexemplárovú knižnicu, vyberte si túto ponuku!

Periodiká - popis (pripravujeme)

i

Bibliografia (pripravujeme)

Autori (pripravujeme)

Inštitúcie (pripravujeme)