Čitatelia

Anonymizácia

Funkcia slúži pre anonymizáciu histórie výpožičiek čitateľa. Ak chcete anonymizovať čitateľské konto, pozrite si funkciu Zmazať v čitateľskom zozname

Prístup k funkcii

Prístup k funkcii pre anonymizáciu výpožičnej histórie je možný iba z výpožičnej karty daného čitateľa v záložke Anonymizácia

Záložka pre anonymizáciu

Anonymizovať je možné výpožičnú históriu do konkrétneho dátumu. Ten je potrebné nastaviť v rozbaľovacom okne.

 

Výber dátumu

Po nastavení dátumu v kalendári, do ktorého chceme účet anonymizovať, stlačte tlačidlo Anonymizovať. Systém vás vyzve na potvrdenie zvolenej akcie. Proces anonymizácie sa začne po tom, ako ju potvrdíte.

Upozornenie! Proces anonymizácie histórie výpožičiek je definitívny – nevratný.

Po vykonaní anomymizácie vás systém informuje o výsledku – počte anonymizovaných výpožičiek.

 

Revidované vo verzii IG 3.28.1