Čitatelia

Komunikácia s knižnicou

Funkcia slúži na kontrolu odoslaných emailových notifikácií konkrétneho čitateľa. 

Prístup k funkcii

Záložka sa nachádza vo výpožičnej karte konkrétneho čitateľa – v záložke Komunikácia s knižnicou. Jednotlivé správy sú pod sebou v riadkoch. Údaje o nich sú zobrazené v stĺpcoch:

  • Odoslané dňa
  • Predmet správy
  • Typ správy
  • Stav

Podľa stĺpcov Odoslané dňa, Predmet a Stav je možné správy zoraďovať. Kliknutím na predmet správy je možné zobraziť jej obsah. Emailové notifikácie (Hromadné oznamy, Pripomienky, upomienky a pod.) je potrebné nastaviť v Rozšírených nastaveniach knižnice v časti Nastavenia notifikácií.

Ukážka záložky Komunikácia s knižnicou a emailu. 

Obsah záložky komunikácia s knižnicou

Revidované vo verzii IG 4.1.03