Čitatelia

Registrácia a prihlásenie čitateľa do online katalógu knižnice

V tomto návode vám popíšeme, ako sa môže registrovať a prihlásiť do online katalógu čitateľ. Registrácia používateľa knižnice je možná dvoma spôsobmi:

Podmienkou registrácie / prihlásenia do katalógu knižnice je vlastniť emailovú adresu. Ďalší postup je závislý od toho, akým spôsobom sa chcete do systému registrovať alebo prihlásiť. Prosím, vyberte ju z možností:

 

Nie som registrovaný, ale mám PIN z knižnice

Postupujte nasledovne: 

  1. Otvorte si stránku pre prihlásenie
  2. Vyberte voľbu Založiť účet (tlačidlo na spodku) – otvorí sa krátky formulár Registrácia do systému InfoGate.
  3. Do formulára zapíšte vaše meno, priezvisko, email, heslo a zvoľte voľbu Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Do riadku Zadajte PIN vpíšte hodnotu PINu, ktorý ste získali z knižnice, kde ste registrovaný
  4. Stlačte tlačidlo Registrovať.
Prihlasovacie okno
Registračný formulár

Som registrovaný, mám PIN z knižnice, potrebujem prepojiť kontá

Postupujte nasledovne:

  1. Prihláste sa do systému InfoGate.sk 
  2. V ikonke bublín si zvoľte prostredie MYlib (Moja knižnica)
  3. V ľavom menu zvoľte tlačidlo Čitateľské kontá
  4. V pravej hornej časti stlačte tlačidlo Pridať spojenie na knižnicu
  5. Vpíšte PIN, ktorý ste dostali z vašej knižnice a stlačte OK
  6. Objaví sa prepojenie na vašu knižnicu.

Takýmto spôsobom si môžete prepojiť viaceré kontá. Napríklad z viacerých knižníc, ktoré navštevujete a používajú systém Biblib alebo kontá rodinných príslušníkov (napríklad detí).

MYlib - prostredie pre spojenie kont
Čitateľské kontá
Pridať spojenie na knižnicu
Vpíšte PIN

Revidované vo verzii IG 4.2