Čitatelia

Tlač prihlášky a preukazu

V tejto časti príručky si predstavíme funkciu, pomocou ktorej môžete vytlačiť čitateľovi prihlášku a čitateľský preukaz. Poznámka: čitateľský preukaz nie je nevyhnutný pre fungovanie systému a identifikáciu čitateľov v ňom. Pre možnosť požičiavania / vrátenia kníh je možné čitateľa identifikovať viacerými spôsobmi, a to bez použitia čitateľského preukazu.

Prístup k funkcii

Podmienkou tlače čitateľského preukazu / prihlášky je existencia čitateľa v systéme. K tlači je možné sa dostať dvoma spôsobmi:

Z pracovnej plochy – Zoznam čitateľov – Detail čitateľa

Tlač z detailu čitateľa

Zo zoznamu čitateľov – v ponuke tlačidla Akcie – funkciou Tlač.

Tlač zo zoznamu čitateľov

V registračnej karte (prihláške čitateľa) po stlačení tlačidla Uložiť a tlačiť

Tlačidlo Uložiť a tlačiť

Po výbere funkcie sa zobrazí vyskakovacie okno „Tlačové zostavy pre čitateľa“. Samotnú tlač je možné spustiť uskutočnením nasledujúdich krokov:

  1. Vyberte typ tlačovej zostavy z rolety (Prihláška do knižnice alebo Čitateľský preukaz)
  2. Zvoľte spôsob zobrazenia / tlače (Zostavu zobraziť v prehliadači / Stiahnuť zostavu ako PDF / Priama tlač). Podrobný popis tlače nájdete na samostatnej stránke. V prípade týchto typov zostáv neodporúčame používať voľbu Poslať emailom
  3. Môžete zvoliť orientáciu papiera (na výšku / na šírku).
  4. Tlačidlom Zobraziť / Tlačiť (podľa zvoleného spôsobu) sa príslušná zostava zobrazí / vytlačí.

Náhľad tlačovej zostavy Prihláška za čitateľa knižnice

Prihláška čitateľa

Ukážka tlačovej zostavy Čitateľský preukaz

Čitateľský preukaz

Revidované vo verzii IG 4.3.2