Čitatelia

Zoznam čitateľov

Funkcia slúži ako prehľadové okno s možnosťou vyhľadávania a filtrovania čitateľov podľa viacerých kritérií.

Prístup k funkcii

Prístup je možný troma spôsobmi

 1. Z pracovnej plochy – v sekcii Štatistiky za celé obdobie – kliknutím na počet čitateľov
 2. Z pracovnej plochy – v sekcii Výpožičky – Zoznam výpožičiek
 3. V hornom horizontálnom menu – Zoznamy – Zoznam čitateľov
Zoznam čitateľov

Zoznam obsahuje nasledujúce stĺpce:

 • Čitateľ – obsahuje Priezvisko, meno a rok narodenia čitateľa. Na základe tohto stĺpca býva zoznam primárne usporiadaný
 • Číslo čitateľského preukazu
 • Kategória – čitateľská kategória
 • Platnosť registrácie  – dátum do kedy platí čitateľovi registrácia
 • Tlačidlo Akcie – týka sa iba zvoleného čitateľa:
  • Upraviť – zobrazí registračný formulár s možnosťou v ňom vykonať zmeny
  • Výpožičky – zobrazí výpožičnú kartu s možnosťou požičať / vrátiť / rezervovať a pod.
  • Detail – zobrazí okno s rýchlym náhľadom na čitateľa (s údajmi: kategória, platnosť registrácie od – do, dátum narodenia a aktuálny vek, čiarový kód, adresa)
  • Tlač – ponúkne okno s možnosťou tlače (prihlášky do knižnice alebo čitateľského preukazu)
  • Zmazať – vymaže čitateľa z evidencie.

Vymazenie čitateľa – Pre vymazanie čitateľa z evidencie je potrebné vybrať funkciu Zmazať. Po jej zvolení sa systém spýta, či si naozaj prajete vymazať čitateľa? Tlačidlom OK potvrdíte voľbu. Vymazanie sa nepodarí ak sú konte čitateľa nevrátené dokumenty alebo nepotvrdený (neuhradený) poplatok alebo služba. Ak si želáte čitateľa zmazať, je potrebné najskôr vyriešiť podlžnosti ; vrátiť knihy a/alebo potvrdiť či stornovať poplatok. Vymazanie čitateľa je nevratné. Ak bolo urobené omylom, alebo si čitateľ svoj zámer rozmyslel, je potrebné mu v systéme vytvoriť nové konto.

Zmena usporiadania (zoraďovanie) – Aktuálne zoradenie čitateľov je možné zmeniť a usporiadať podľa stĺpcov Čitateľ, Číslo preukazu, Kategória a Platnosť registrácie. Zmena usporiadania sa robí kliknutím na názov stĺpca. Opakované kliknutie na rovnaký názov stĺpca usporiada hodnoty zostupne.

Vyhľadávanie a filtrovanie čitateľov v zozname

V zozname je možné filtrovať na základe dvoch kritérií, samostatne alebo spoločne, a to podľa:

 • Kategórie čitateľov
 • Typu registrácie (aktívnej / neaktívne).

Filtrovanie uskutočníte výberom požadovanej hodnoty z roletového výberu (napr. pri kategórii Dieťa do 15 rokov). Následne systém zobrazí iba čitateľov z danej kategórie.

Vyhľadávať môžete v okne pre hľadanie, a to podľa mena a priezviska. Po zapísaní a potvrdení hľadania systém zobrazí všetkých čitateľov, ktorí vyhovujú danému hľadaniu. V prípade, že ste nenašli čitateľa, môžete ho zapísať – registrovať čitateľské konto, a to tlačidlom + Pridať čitateľa, ktoré sa nachádza v pravo hore.

Filtrovanie v zozname čitateľov

Revidované vo verzii IG 4.2