Exempláre

Práca s prírastkami

Modul slúži na majetkovú evidenciu fondu knižnice. Predpokladom vytvárania exemplárov, je existencia bibliografického záznamu, ku ktorému budeme prírastky vytvárať. Tvorbe bibliografických záznamov sa venujeme v samostatnej kapitole Katalóg. V tejto časti návodu sa budeme venovať častiam: