Exempláre

Dodávky a rozpočty

Funkcia slúži na evidenciu dodatočný údajov pri obstaraní exemplárov a umožňuje vyhodnocovanie nákupu (akvizície) a sledovanie čerpania prostriedkov na základe viacerých kritérií ako sú:

 1. číslo faktúry (dodávky)
 2. dodávateľ (napr. Martinus)
 3. názov rozpočtu (napr. FPU, KULTMINOR)

V tejto kapitole sa budeme venovať okrem iného zobrazovaniu údajov o dodávkach, možnosti triedenia a výstupov 

Funkcia dodávky a rozpočty – prehľad zapísaných faktúr

Funkcia je dostupná v ponuke ľavého menu. Vstupom pre prehľad dodávok a rozpočtov je zápis akvizičných údajov (číslo faktúry, dodávateľ, zľava, rozpočet) pri vytváraní exemplára.

Upozornenie: Detailné akvizičné údaje sú nepovinné. Ak ste ich pri prírastkovaní nezapisovali, funkcia Dodávky a rozpočty bude prázdna.

Okno Dodávky a rozpočty

V hornej časti je možné prepínať medzi zoznamami faktúr zoradených podľa dodávateľov alebo podľa rozpočtov. Následne sa zobrazí zoznam, kde riadky znamenajú jednotlivé rozpočty alebo dodávatelia. V stĺpcoch je potom možné vidieť údaje:

 • Názov dodávateľa
 • Číslo faktúry
 • Dátum nadobnutia
 • Počet exemplárov na danej faktúre
 • Maloobchodnú cenu (ak ste zadali výšku zľavy)
 • Cenu, za ktorú ste reálne exempláre obstarali.

Tlač dodacieho listu s nastavením slúži na uloženie / vytlačenie súhrnu faktúry alebo rozpočtu.

V prípade zobrazenia rozpočtov sú vidieť stĺpce:

 • Názov rozpočtu
 • Dátum nadobudnutia
 • Počet exemplárov
 • Maloobchodná cena (ak ste zadali výšku zľavy)
 • Cena, za ktorú ste reálna exempláre obstarali.

Tlač rozpočtu slúži na uloženie / vytlačenie zoznamu všetkých obsahov faktúr obstaraných cez konkrétny rozpočet.

Na základe stĺpcov je možné údaje zoraďovať. Nad stĺpcami je možné filtrovať na základe:

 • Názvu dodávateľa
 • Čísla faktúry
 • Typu rozpočtu

Náhľad obsahu faktúry

Ukážka obsahu faktúry

Náhľad obsahu rozpočtu

Zobrazenie exemplárov obstaraných cez konkrétny rozpočet

Revidované vo verzii IG 4.3.2