Exempláre

Zoznam exemplárov

Zoznam exemplárov predstavuje zbierku všetkých knižničný jednotiek (prírastkov) knižnice. Zobrazujú sa v ňom aktívne aj úbytkované exempláre. V príspevku sa venujeme nasledovným častiam:

 • Popisu prostredia samotného zoznamu,
 • Filtrovaniu výsledku / zoznamu,
 • Funkciám zoznamu

Prístup k zoznamu exemplárov je možný nasledujúcimi spôsobmi:

 • z pracovnej plochy z ponuky Katalóg > Zoznam exemplárov,
 • z hornej lišty z ponuky Zoznamy > Zoznam exemplárov.

Prostredie zoznamu

Nižšie sa nachádza pohľad na hlavnú stránku zoznamu exemplárov knižnice

Zoznam záznamov Infogate

Stránka sa skladá z niekoľkých blokov:

 1. filtrovanie – celá ľavá strana stránky,
 2. informačno navigačné záhlavie s hromadnými funkciami – pod hornou lištou,
 3. zoznam záznamov kníh – ústredná časť stránky,

Filtrovanie

Zoznam_exemplárov_filter

V zozname exemplárov je v ľavej časti blok pre filtrovanie. Filtrovať môžete dvomi spôsobmi, a to buď vpísaním hľadaného textu do okna pre hľadanie, alebo zvolením jednej alebo viacerých kategórií hľadaných údajov.

Kritérium Hľadať vo výsledkoch – môžete použiť ako plnotextové vyhľadávanie.Hľadať teda môžete napríklad konkrétne prírastkové / úbytkové číslo, čiarový kód, signatúru, poznámku a pod. Hľadanie funguje nasledovne:

 1. zapíšte hľadanú hodnotu
 2. stlačte ikonu zeleného ( ) na konci riadku – hľadaná hodnota sa vypíše pod riadkom. Body 1 a 2 môžete zopakovať pre hľadanie ďalšej hodnoty, napríklad viacerých prírastkov.
 3. použite tlačidlo Filtrovať. Následne sa vám zobrazí výsledok. Hľadanie cez plný text: do fulltextového poľa v zozname exemplárov (Hľadať vo výsledkoch) je možné zadať ľubovoľnú hodnotu z exemplára alebo bibliografického záznamu, a to napríklad názov biblia alebo poznámku.

Kategóriami údajov pre ďalšie hľadanie / filtrovanie sú:

 • Prírastkové číslo od / do. Pokiaľ nechcete filtrovať rozsah čísiel, ale potrebujete iba jeden exemplár, napíšte prírastkové číslo aj do riadku od aj do riadku do.
 • Úbytkové číslo od / do. Pokiaľ nechcete filtrovať rozsah čísiel, ale potrebujete iba jeden exemplár, napíšte úbytkové číslo aj do riadku od aj do riadku do.
 • Čiarový kód od /do. Pokiaľ nechcete filtrovať rozsah kód, ale potrebujete iba jeden exemplár, napíšte kód aj do riadku od aj do riadku do. Kód môžete odčítať čítačkou.
 • Dátum nadobudnutia od / do
 • Dátum úbytkovania od / do
 • Stav exemplára (aktívny / úbytkovaný)
 • Tematická skupina (Beletria, Náučná literatúra, Literatúra pre deti, Náučná literatúra pre deti)
 • Spôsob nadobudnutia (Kúpa, dar, povinný výtlačok, iné, …)
 • Lokácia exemplára
 • Dodávateľ – ak ste pri vytváraní prírastku zapísali názov dodávateľa, zobrazí sa tento filter s možnosťou filtrovať exempláre obstarané od konkrétneho dodávateľa
 • Rozpočet – ak ste pri prírastkovaní zapísal názov rozpočtu (napr. FPU, KULTMINOR), môžete filtrovať všetky exempláre obstarané cez daný rozpočet. Viac nájdete v téme Dodávky a rozpočty
 • Stav revízie (nájdené / nenájdené pre revízii). Viac o téme Revízia

Postup filtrovania hodnôt

 1. Označte si požadované hodnoty v príslušnej sekcii filtra. Napríklad označte v sekcii Spôsob nadobudnutia hodnotu Kúpa – ikonou zelenej fajky.
 2. Filter spustíte tlačidlom Filtrovať alebo ikonou lievika.

Filtrovať môžete viacero hodnôt súčasne. Napríklad potrebujete všetky aktívne prírastky, získané kúpou v tematickej skupine Beletria. Vtedy označte všetky požadované filtre a tlačidlo Filtrovať použite až na konci.

Informačno navigačné záhlavie

Počet nájdených záznamov

Informácia o počte nájdených (filtrovaných) záznamoch, ktoré vyhovujú výsledku filtrovania. 

Filtrovanie

Informácia o všetkých použitých hodnotách pri spresnení hľadania. 

Stránkovanie

Stránkovanie sa nachádza nad, aj pod zoznamom. V strednom okne je vždy aktuálna strana. Listovať medzi stranami môžete zvolením šípky vľavo alebo vpravo, alebo sa presunúť na začiatok zoznamu a na koniec zoznamu. Ak chcete ísť na konkrétnu stránku, vpíšte ju do okna a dajte ENTER.

stránkovanie

Zoznam exemplárov

Hlavnú časť tela stránky tvorí zoznam exemplárov. Nad ním sa nachádzajú funkcie na označenie záznamov, zobrazenie počtu záznamov na stranu, možnosti usporiadania a hromadné funkcie.

Označovanie záznamov

Záznamy označíte:

 • jednotlivo, a to kliknutím na telo záznamu (na ľubovoľné miesto, okrem klikateľného odkazu (názov, skrátený ISBD záznam). Po označení záznamu sa v jeho ľavom hornom rohu objaví červený trojuholník, ktorý indikuje správne označenie. označením konkrétneho záznamu. Rovnakým spôsobom sa označenie zruší.
 • hromadne – označením všetkých zobrazených záznamov – tlačidlom Označiť všetky.

Upozornenie! Hromadné označenie (funkcia Označiť všetky) označí všetky záznamy na strane, ak máte nastavený počet zobrazených záznamov na 20, označených bude 20. Ak potrebujete označiť viac záznamov, zmeňte si počet zobrazených záznamov.

 

Počet záznamov

Voľba počtu zobrazených záznamov na stránku. Preddefinovaná je hodnota zobrazenia 20. záznamov na stránku.

Zoradenie záznamov

Všetky záznamy je možné zoradiť podľa viacerých kritérií:

 1. Dátum nadobudnutia zostupne (najnovšie navrchu)
 2. Prírastkového čísla vzostupne (najmenšie číslo navrchu)
 3. Dátumu úbytkovania vzostupne
 4. Dátumu úbytkovania zostupne
 5. Prírastkového čísla zostupne (najvyššie číslo navrchu)
 6. Úbytkového čísla vzostupne
 7. Úbytkového čísla zostupne
 8. Čiarového kódu vzostupne
 9. Čiarového kódu zostupne

Hromadné funkcie

Export záznamov

Funkcia je dostupná v zozname zázname. Jej účelom je umožniť exportovať do Excelu zoznam exemplárov, ktoré ste si pripravili pomocou filtrovania. 

Postup: 

 1. Vyfiltrujte si v zozname exemplárov požadovanú množinu prírastkov (napríklad IBA aktívne, IBA získané darom). Záznamy nemusíte označovať. 
 2. Stlačte tlačidlo Export. Systém vás bude informovať, že požadovaný zoznam obdržíte emailom hneď ako bude vygenerovaný.

Hromadné funkcie dostupné v zozname exemplárov fungujú nad množinou označených záznamov

K dispozícii sú funkcie:

 • Odstrániť – defintívne vymaže označené záznamy zo systému – bez možnosti vrátenia.
 • Tlačové zostavy pre exempláre – umožní vytlačiť čiarové kódy / prírastkový zoznam / úbytkový zoznam nad označenými záznamami.
  • Tlač čiarových kódov – využijete ju, ak si nechcete kódy dopredu predtláčať, ale chcete vytlačiť čiarové kódy ku knihám, ktoré budú obsahovať aj základné údaje o dokumente a rovnako aj vami zadaný text (napríklad názov / skratku knižnice). Výstup môže byť na obrazovku / do súboru PDF / priamo vytlačiť na tlačiareň.
  • Tlač prírastkového / úbytkového zoznamu – využijete ako alternatívu ku funkcii Výstupy (ozubené koliesko v hornej lište). V prípade tejto tlače viete presne označiť prírastky / úbytky, ktoré sa majú zaradiť do zostavy. Výstupom je súbor XLS.
 • Úbytkovať – umožní hromadne vyradiť označené záznamy.

Video návod pre hromadné úbytkovanie zo zoznamu

Video návod pre hromadné vymazanie zo zoznamu

Revidované vo verzii IG 4.3.2