Katalóg

Prehľad fondu a katalogizácia

Modul Katalóg tvorí jednu z najpodstatnejších častí systému. V tejto časti návodu sa budeme venovať:

  • prehľadu fondu,
  • možnostiam vyhľadávania záznamov,
  • zobrazeniu zoznamu záznamov,
  • tvorbe fondu (katalogizácií) pomocou preberania záznamov,
  • vytváraniu a úprave bibliografických záznamov pomocou jednoduchého a rozšíreného formulára.

Práci s exemplármi (prírastkami) sa venujeme v samostatnej sekcii s názvom Exempláre.