Katalóg

Prehľad fondu a katalogizácia

Modul Katalóg tvorí jednu z najpodstatnejších častí systému. V tejto časti návodu sa budeme venovať:

Práci s exemplármi (prírastkami) sa venujeme v samostatnej sekcii s názvom Exempláre.