Katalóg

Detail knihy

Detail knihy je možné vyvolať z rôznych miest prostredia a ponúka podrobný prehľad informácií o titule, exemplároch, výpožičkách a pod. Obsah detailu sa môže líšiť v závislosti od prostredia, cez ktoré sa doň vstupuje. Iné údaje sa zobrazia v detaile administrátorovi knižnice, iné čitateľovi knižnice a iné návštevníkovi detailu z prostredia súborného katalógu InfoGate.

V tejto časti sa budeme venovať nasledujúcim kapitolám:

Základné rozloženie stránky

Stránka detailu titulu je rozložená tematicky na niekoľko častí:

 • navigačná lišta – nachádza sa hneď pod tmavou časťou – menu,
 • horná lišta titulu – zobrazuje doplnkové informácie k titulu,
 • ľavá strana – zobrazuje obálku titulu a funkcie, ktoré sa zobrazujú podľa prostredia, v ktorom je detail zobrazený – Infogate, Mylib, Biblib, Bazár,
 • hlavná popisná časť – v ktorej sa zobrazujú základné údaje o titule a ktoré väčšinou vychádzajú priamo z jeho podkladov (titulná strana, tiráž, obálka),
 • editačné údaje – funkcie pre správu základných aj druhotných informácií, len pre prihláseného používateľa,
 • audio ukážka – priestor pod hlavnou popisnou časťou,
 • záložky – doplnkové informácie zobrazované v tzv. záložkách, ktoré sa zobrazujú opäť podľa toho, v akom prostredí sa titul zobrazuje.

Navigačná lišta sa nachádza pod hlavným menu celého prostredia. Navigačná lišta nás „naviguje“ medzi jednotlivými detailmi titulov, pričom v strednej časti sa nachádza číselná informácia, na koľkom, z koľkých záznamov sa nachádzame. Zároveň nám lišta ponúka možnosť vrátiť sa naspäť do zoznamu záznamov.

Horná lišta titulu

V hornej časti detailu knihy sa nachádzajú tieto informácie:

 • druh dokumentu – zatiaľ je možné evidovať v prostredí Infogate len knihy, a to ako KNIHA. Plánujú sa doplniť aj iné druhy, ako sú časopisy, zborníky, múzické dokumenty, …
 • hodnotenie – zobrazuje sa hodnotenie prihlásených používateľov. Hodnotenie nie je preberané z iných zdrojov, ale je autentické z prostredia Infogate. Viac o hodnotení nájdete v časti Záložky, alebo v článku o zozname vašich hodnotení,
 • ikony pre zobrazenie prítomnosti doplnkových informácií, ako sú recenzie, video a audio ukážky, aktivity s knihou,
 • funkcia pre vloženie záznamu do košíka s rozbaľovacou ponukou. 
 • zdieľanie informácií detailu knihy pomocou emailu a Facebooku. Viac informácií o zdieľaní nájdete v článku Zdieľanie záznamu.

Ľavá strana

Doplnkové funkcie obsahujú:

 • obrázok obálky titulu alebo zástupný obrázok, ak zatiaľ neexistuje k titulu obrázok, s možnosťou nahrať obrázok. Viac o tom, ako nahrať obrázok sa dočítate v článku Ako pridám obálku?
 • funkcie, ktoré sa nachádzajú pod obrázkom. Funkcie sa menia podľa toho, či je už titul v knižnici zaradený alebo nie, či má alebo nemá existujúce exempláre: Pridať do knižnice / Odobrať z knižnice, Rezervovať / Objednať.  
 • informácia o počte voľných exemplárov z celkového počtu existujúcich aktívnych exemplárov.

Hlavná popisná časť

Hlavná popisná časť alebo aj telo detailu, obsahuje tieto položky:

 • anotácia – zobrazuje krátky súhrn obsahu daného titulu. Anotáciu je možné upraviť alebo pridať, ak sa práve pri danom titule nenachádza a máme ju k dispozícii. Anotácia sa často nachádza na obale knihy. Návod, ako pridať alebo upraviť anotáciu nájdete v článku Ako upravím záznam o knihe?
 • bibliografické údaje, ako sú rok vydania, jazyk, vydavateľ,  … Podrobnejšie sa bibliografickým údajom venujeme v článku Formulár knihy, kde nájdete, ako už názov napovedá – aj informácie o formulári pre úpravu či dokonca vytvorenie nového záznamu.
 • kľúčové slová – zobrazujú sa všetky kľúčové slová, ktoré boli prevzaté z knižníc alebo vytvorené. Kľúčové slová je možné upraviť a vytvoriť vo formulári knihy. Kľúčové slová je možné aj vyhľadávať.
 • žánre – sú opisným prvkom a pridávajú sa v prostredí Infogate vo formulári knihy. Žánre je možné aj vyhľadávať a aj filtrovať.

Editačné funkcie

Tieto umožňujú editovať dva základné informatívne okruhy, prístup je v pravej  časti detailu, a sú to:

 • Upraviť záznam – Editovať záznam – zobrazí formulár pre úpravu bibliografických údajov v zázname. Viac o editácii titulu sa dočítate v článku Ako upravím záznam o knihe?
 • Anotácia – zobrazí okno pre vloženie alebo úpravu existujúcej anotácie.
 • Žáner – zobrazí okno s možnosťou vyhľadať a pridať žáner / žánre k záznamu.
 • Nahlásiť chybu – zobrazí okno pre popis chyby v zázname. Chyba je odoslaná Oddeleniu podpory, ktorá ju vyhodnotí a opraví,
 • Nahlásiť duplicitu – zobrazí okno, do ktorého je možné vložiť linku na záznam, ktorý je s aktuálne otvoreným záznamom duplicitný. Po odoslaní budú záznamy deduplikované,
 • Upraviť multimédiá – viac o multimédiách sa dočítate v článku Na čo sú a ako pridám médiá?

Audio ukážka

Ak existuje k titulu audio ukážka, tá je viditeľná pod popisnými údajmi. Viac o tom, ako pridať audio ukážku, sa dozviete v článku o multimédiách.

Záložky

Ako už bolo spomenuté vyššie, záložky sa zobrazujú podľa prostredia, v ktorom je detail knihy načítaný.

Dostupnosť v knižniciach – informácia o tom, v ktorých zapojených knižniciach sa titul nachádza. Viac sa o tejto záložke dozviete v článku Hľadám knihu v knižnici. Ako zistím, kde ju majú?

Komentáre a hodnotenia – zobrazuje sa hodnotenie hviezdičkami a aj slovné hodnotenie ostatných používateľov, ak existuje/ú. Zároveň pre prihláseného používateľa poskytuje možnosť pridať vlastný komentár.

Multimédiá – v záložke sa zobrazujú pridané video a audio ukážky, ak sú pridané. Zároveň ich je možné na tomto mieste aj pustiť a pozrieť si ich či vypočuť.

Moja knižnica – záložka sa zobrazuje len v prípade, že som prihlásený vo svojom konte a titul mám zaradený do mojej knižnice.

Bazár – záložka sa zobrazuje len v prostredí Bazár.

Knižnica – v prípade bez exemplárovej knižnice sa zobrazí táto záložka pre evidenciu informácií o titule, ktorý eviduje daná knižnica.

Dostupnosť – zobrazuje sa len v prostredí knižnice a tu sa zobrazuje počet exemplárov a ich dostupnosť.

Výpožičky – zoznam všetkých výpožičiek, zobrazuje sa len správcom knižníc.

Exempláre – v prípade exemplárovej knižnice sa zobrazujú jednotlivé exempláre aj s príslušnými údajmi k exemplárom.

Zoznam záložiek podľa jednotlivých modulov:

 • Dostupnosť – predstavuje základný prehľad o počte existujúcich / voľných exemplároch
 • Výpožičky – detailný zoznam čitateľov, ktorí majú titul v niektorom z výpožičných stavov. Záložky Výpožičky súčasne obsahuje aj sekciu História výpožičiek, ak bol v minulosti niektorý titul požičaný.
 • Exempláre – prehľad aktívnych / úbytkovaných prírastkov s funkciami pre vytvorenie / úpravu / úbytkovanie exemplárov.
 • Komentáre a hodnotenia
 • Multimédiá – len ak existujú k danému titulu
 • Dostupnosť v knižniciach
 • Komentáre a hodnotenia
 • Multimédiá – len ak existujú k danému titulu
 • Moja knižnica – po prihlásení a len v prípade, že daný titul mám pridaný v Mylib 
 • Dostupnosť v knižniciach
 • Komentáre a hodnotenia
 • Multimédiá – len ak existujú k danému titulu
 • Moja knižnica – po prihlásení a len v prípade, že daný titul mám pridaný v Mylib 
 • Výpožičky – komu je titul požičaný
 • Komentáre a hodnotenia
 • Multimédiá – len ak existujú k danému titulu
 • Bazár

Revidované vo verzii IG 3.27.25