Katalóg

Preberanie záznamov do fondu knižnice

Princíp pridávania knihy do exemplárovej knižnice je jednoduchý a intuitívny. V článku sa zameriavame najmä na pridávanie kníh, ale aj exemplárov do knižnice v týchto častiach:

Miesta pre pridanie knihy

V prostredí exemplárovej knižnice môžete k vyhľadaniu a následnému pridaniu knihy pristupovať rôznymi cestami

Vyhľadať a pridať knihu

Pri založení novej knižnice v systéme je váš zoznam kníh prázdny. Pokiaľ bola vaša knižnica konvertovaná z iného systému, bude váš zoznam kníh (katalóg) obsahovať rovnaký fond ako v pôvodnom systéme. Knihy môžete pridať do zoznamu / katalógu dvomi spôsobmi:

  • vyhľadaním knihy – dohľadaním z existujúcej databázy kníh Infogate. Vyhľadávať môžete podľa názvu, autora, ISBN,
  • vytvorením nového záznamu knihy – ak ste v predchádzajúcom kroku nenašli vašu knihu, môžete veľmi jednoducho vytvoriť nový záznam vašej knihy.

Pre vyhľadanie knihy, ktorú chcete pridať do vášho katalógu (zoznamu kníh), použite funkciu Vyhľadať a pridať knihu, ktorá sa nachádza v zozname kníh v ľavej hornej časti.

! Pri pridávaní kníh skúste vždy najskôr knihu vyhľadať. Ak v databáze Infogate už záznam k danej knihe existuje, môžete ho len prebrať, nie je potrebné vytvárať nový. V prípade, ak nájdete záznam daného titulu ale nenájdete rovnaké vydanie, ktoré pridávate, budete musieť záznam vytvoriť !

Po spustení vyhľadávania môžu nastať nasledovné situácie:

  • kniha sa nenachádza vo vašom zozname kníh, ale našla sa v katalógu Infogate – takú knihu môžete pridať do vášho zoznamu kníh, priamo stlačením zeleného „+“ na konci riadku alebo v detaile záznamu,
  • kniha sa našla vo vašom zozname kníh a teda sa našla aj v katalógu Infogate – nie je potrebné pridávať knihu znova, stačí k existujúcemu záznamu o titule pridať ďalší exemplár v detaile záznamu v záložke Exempláre,
  • kniha sa našla vo vašom zozname kníh (alebo v InfoGate), ale nie je to rovnaké vydanie, aké potrebujete pridať. V takom prípade je potrebné vytvoriť nový záznam o knihe pomocou jednoduchého alebo rozšíreného formulára,
  • kniha sa nenachádza ani v katalógu Infogate – vtedy je potrebné vytvoriť nový záznam o knihe pomocou jednoduchého alebo rozšíreného formulára.

V prípade, že sa vo vašej knižnici titul nenachádza, prepnite záložku v záhlaví zoznamu na Výsledok hľadania v InfoGate alebo v riadku Skúste hľadať… kliknite na tlačidlo InfoGate.. Zobrazí sa vám výsledok, v ktorom môžete prebrať vami zvolený záznam.

 

Výsledok hľadania – záložky

Výsledok hľadania – záhlavie

Pod záložkou, v tzv. záhlaví tela zoznamu záznamov, sa zobrazujú tieto údaje:

  • počet nájdených záznamov vo vašej knižnici,
  • v záložke knižnice je ponuka pre vyhľadanie v katalógu Infogate – budete presmerovaní na vedľajšiu záložku Výsledok hľadania – Infogate,
  • hľadaný výraz,
  • tlačidlo na zrušenie hľadania – zobrazí sa plný katalóg knižnice (teda bez zúženia po vyhľadávaní).

Riadok pre nastavenie rôzneho zobrazenia popisujeme v článku Zoznam kníh, zoznámte sa s prostredím.

Pridanie knihy z výsledku hľadania

Ak ešte nemáte hľadanú knihu vo svojom fonde, zobrazuje sa v pravej časti záznamu zelená ikona Plus (2) pre pridanie záznamu do vašeho fondu. Čislo v modrom obdĺžniku (1) predstavuje počet knižníc, ktoré majú daný záznam vo svojom fonde. Je dôležité v prípade, ak je daný záznam multiplicitný. V takom prípade si vyberajte záznam, ktorý má číslo vyššie. 

Pridanie knihy cez plus

Následne sa otvorí okno Úprava exemplárov.

Ak chcete len pridať knihu do knižnice, ale nechcete hneď pridávať exempláre, zvoľte Pridať titul do knižnice a nepridávať exempláre. Exempláre môžete dodatočne kedykoľvek pridať v detaile knihy v záložke Exempláre.

! Ak chcete rovno pridávať aj exempláre, zvoľte možnosť Pridať exemplár. Popisu o pridávaní exemplárov sa venujeme podrobnejšie v samostatnom článku Pridávanie exemplárov !

Po pridaní knihy do knižnice sa zmena prejaví aj v zozname:

Záznam knihy, ktorú už máte pridanú do vašej knižnice, nebude obsahovať ikonu plus, ale ikonu BL a ikonu Ceruzka.

Ikona BL – je informačná a oznamuje, že kniha je už pridaná vo vašej knižnici.

Ikona Ceruzka – znamená, že môžete upravovať vlastnosti titulu.

! Po naplnení knižnice požadovanými titulmi už môžete na vyhľadávanie využívať aj univerzálne pole v hornej lište. Toto pole vyhľadáva primárne vo vašom zozname kníh vašej knižnice !

Pridanie knihy z pracovnej plochy

Pridať knihu môžete aj cez odkaz na pracovnej ploche.

Po kliknutí na odkaz sa otvorí okno pre vyhľadanie knihy Vyhľadať knihu, aby sa predišlo vytváraniu duplicít. Po nájdení, ale aj nenájdení zhody, budete presmerovaný do zoznamu záznamov po vyhľadaní.

V prípade nenájdenia zhody sa zobrazí táto obrazovka:

Pridanie knihy z detailu

Funkcia je dostupná v detaile záznamu pod obálkou knihy.

Ako vidieť na obrázku nižšie, záložka Dostupnosť v detaile sa pridaní knihy do knižnice zmenila. Zároveň pribudla záložka Exempláre na editáciu exemplárov danej knihy. Téme exemplárov sa venujeme v samostatnom článku Pridávanie exemplárov.

! Po pridaní knihy do knižnice nemusíte hneď riešiť exempláre, môžete sa k nim vrátiť neskôr !

Video návod pre pridanie (prebratie) záznamu do knižnice a vytvorenie exemplára