Katalóg

Vytváranie záznamov cez jednoduchý formulár

Funkcia pre vyvolanie formulára sa nachádza v prostredí zoznamu kníh knižnice, a to v jej ľavej hornej časti, po rozkliknutí tlačidla Vytvoriť novú knihu. 

Prostredie formulára

Po kliknutí na vyššie spomínanú funkciu sa otvorí samostatné okno jednoduchého formulára. Formulár slúži na zápis základných bibliografických údajov alebo vytvorenie záznamu pre tých, ktorý si netrúfnu zapísať všetky údaje o dokumente. Na podrobné údaje je určený rozšírený formulár.

Jednotlivé položky

Jednotlivé položky tohto formulára aj s krátkym popisom uvádzame nižšie:

ISBN – ISBN uvedené v knihe. Zapisovať môžete s pomlčkami alebo bez nich. V prípade, že evidujete ISBN, ktoré je chybné, zrušené, alebo online, použite na zápis podrobnejší formulár (tlačidlom v dolnej časti jednoduchého formulára) a v rámci podrobnejšieho formulára záložku identifikátory. Viac sa o zápise identifikátorov dočítate v článku Formulár knihy – Identifikátory.

Názov – v tomto poli sa zapisuje len hlavný názov knihy. Rozpoznávame však okrem hlavného názvu aj podnázov, súbežný názov, variantný názov. K názvovým údajom patrí aj zápis údajov o časti dokumentu, ak existuje taká informácia. V takomto prípade použite pre zápis ostatných názvových údajov podrobnejší formulár. Viac sa o zápise názvových údajov dočítate v  článku Formulár knihy – Názvové údaje.

Podnázov – v tomto poli sa zapisuje podnázov. Pre zápis ostatných údajov použite podrobnejší formulár, viď vyššie.

Autor – v jednoduchom poli zapisujeme vždy len autora. Ďalšie zodpovedné osoby za dielo, ako sú ilustrátor, redaktor, fotograf, atď., zapíšte v podrobnejšom formulári. Viac o zodpovednosti nájdete v článku Formulár knihy – Zodpovednosť. Ak sa hľadaný autor nenachádza v databáze, je možné ho vytvoriť, a to kliknutím na ponuku Pridať nového autora:

Následne sa otvorí nové okno pre vyplnenie údajov autora – meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne aj dátum úmrtia.

! Rozšírený (Podrobnejší) formulár je zatiaľ aj jediné miesto, kde viete pridať viacerých autorov a z ktorého viete editovať záznam zodpovednej osoby – autora !

Jazyk knihy – výber z roletového menu, vyberá sa jazyk, v ktorom je kniha napísaná. Ak potrebujete pridať viac jazykov, využite rozšírený formulár.

Počet strán – zapíše sa celé číslo počtu strán. Ak sa zaujímate viac o editáciu strán a fyzických údajov, prečítajte si o tom v článku Formulár knihy – Fyzický popis, v prípade rôzneho zápisu čísiel v samostatnom článku Rozšírená editácia čísiel.

Vydavateľské údaje – V prvom rade sa dohľadá vydavateľstvo v databáze,

až keď sa nenájde zhoda, je v ponuke vytvorenie nového vydavateľa cez funkciu Pridať nové vydavateľstvo. Následne sa zobrazí nové okno pre pridanie vydavateľa. V tomto prípade sa zapíše len názov vydavateľa:

V rozšírenom formulári je možné zapísať aj ďalšie údaje, ako sú miesto vydania, poradie a typ vydania, náklad a edíciu. Viac o editácii týchto údajov sa dočítate v článku Formulár knihy – Vydavateľské údaje

 

Rok vydania – zapisuje sa rok pomocou kalendárika

Zobrazenie práve vytvoreného záznamu knihy

Po uložení jednoduchého formulára sa otvorí jeho detail:

Po zobrazení môžete záznam dokončiť, pridať mu anotáciu, obrázok obálky, prípadne pridať multimédiá a audio ukážky alebo recenzie.

Upozornenie

! Vami vytvorený záznam sa stáva súčasťou databázy Infogate a aj po jeho vymazaní z vašej knižnice bude aj naďalej súčasťou tejto databázy!

Zároveň je záznam jeho uložením viditeľný a zdieľaný aj pre ostatných používateľov databázy Infogate. Tí ho môžu upravovať a vylepšovať

Revidované vo verzii IG 4.2