Výpožičky

Vypožičiavanie a vracanie dokumentov

V tomto popise si predstavíme spôsoby, akými je možné vypožičať a vrátiť dokumenty čitateľovi na jeho výpožičnú kartu.

Prístup k funkcii

Vypožičiavať a vracať dokumenty je možné v systéme robiť z viacerých miest.

  1. Vo výpožičnej karte čitateľa
  2. Zo zoznamu výpožičiek
  3. V detaile bibliografického záznamu – záložke Výpožičky alebo Exempláre
  4. Vrátiť dokumenty je možné aj priamo na pracovnej ploche.

Výpožičné funkcie vo výpožičnej karte

Požičať dokument je možné v riadku (Hľadanie cez čiarový kód, …):

  1. Načítaním čiarového kódu – ak ich používate (čítačka čiarových kódov dá sama Enter)
  2. Vpísaním prírastkového čísla a stlačením klávesy Enter alebo tlačidla Spustiť

Takto požičané dokumenty sa objavia v záložke Výpožičky – Požičané. Systém im automaticky pridelí výpožičnú dobu, a to na základe nastavení, ktoré máte pre danú čitateľskú kategóriu.

Systém zobrazí upozornenie pri pokuse o duplicitnú výpožičku toho istého titulu (aj iného exemplára). Súčasťou informácie je aj dátum posledného požičania a voľba pre opätovné požičanie.

Upozornenie

Vrátenie dokumentu sa vo výpožičnej karte uskutoční rovnako ako požičanie. Systém po načítaní dokumentu / potvrdení prírastkového čísla sám vyhodnotí, že sa pokúšate o vrátenie dokumentu a funkciu vykoná. Okrem toho je možné tituly vrátiť aj funkciou „Vrátiť“, ktorá sa nachádza v paneli Funkcie nad zoznamom. Postup pre použitie funkcie:

  1. V záložke Požičané si označte riadok / riadky s titulmi na vrátenie. Pre označenie môžete kliknúť na celý riadok alebo označovací štvorec v prvom stĺpci. Ak čitateľ vracia všetky, môžete použiť označovací štvorec v záhlaví tabuľky. Po označení sa riadok vyfarbí na modro.
  2. Stlačte tlačidlo Vrátiť. Systém vráti označený dokument a zobrazí informačnú bublinu v pravom hornom rohu.
Hromadné vrátenie

Hromadné vrátenie

Všetky vrátené záznamy o tituloch sa ukladajú do záložky Vrátené, kde je možné si zobraziť a prehľadávať históriu.

 

Záložka vrátené

Vrátenie výpožičky priamo z pracovnej plochy

Pri vrátení dokumentu je možné vynechať vyhľadanie čitateľa a otvorenie jeho karty. Do okna na pracovnej plochy je možné priamo vpísať prírastkové číslo / načítať čiarový kód z knihy. Systém akciu vyhodnotí ako pokus o vrátenie dokumentu a otvorí výpožičnú kartu čitateľa, ktorý má dokument požičaný. V karte sa prírastkové číslo / čiarový kód zobrazí vo vyhľadávacom okne. Pre vrátenie stačí kliknúť na tlačidlo Spustiť alebo stlačiť klávesu Enter.

TIP: Funkciu môžete využiť v prípade, ak potrebujete zistiť, kto má daný dokument požičaný, napríklad… ak niekto iný príde vrátiť dokument, ktorý našiel. 

Vrátenie z plochy
Vrátenie v karte

Vrátenie dokumentu zo zoznamu výpožičiek

Alternatívou pre vrátenie dokumentu v systéme je použiť funkciu Vrátiť, ktorá sa nachádza v zozname výpožičiek. Ide iba o skratku, ktorá nie je určená na časté alebo primárne použitie. Prístup k funkcii nájdete:

Z pracovnej plochy – Zoznam výpožičiek – Filter (položka v menu) Vypožičané – V riadku danej výpožičky – Vrátiť. Po použití tlačidla systém zobrazí informačné okno s textom: Po potvrdení budete presmerovaný do výpožičnej karty čitateľa, kde môžete dokončiť proces vrátenia.

Požičanie / vrátenie dokumentu z detailu záznamu v katalógu

Poslednou možnosťou ako sa dá požičať alebo vrátiť dokument je použiť funkcie v detaile bibliografického záznamu. Ide opäť o skratku, ktorú využijete, ak potrebujete hneď požičať dokument, ktorý ste práve zapísali / prírastkovali. Funkcia nie je určená na časté alebo primárne použitie. Prístup k funkcii nájdete:

Požičanie

V detaile biblliografického záznamu – Záložka Exempláre – rozbaľovacie tlačidlo Akcie – funkcia Požičať.  Následne sa zobrazí okno pre vyhľadanie čitateľa. Vyhľadať ho môžete vpísaním priezviska, čísla preukazu, načítaním čiarového kódu – potvrdením OK. Budete následne presmerovaný do výpožičnej karty vyhľadaného čitateľa, kde dokončíte požičanie Enterom alebo kliknutím na tlačidlo Spustiť.

Vrátenie

Požičaný dokument môžete v detaile bibliografického záznamu vrátiť z dvoch miest. V záložke Výpožičky – tlačidlom Vrátiť alebo v záložke Exempláre – tlačidle Akcie – použitím funkcie Vrátiť. Následne vás systém upozorní informačným hlásením:
Po potvrdení budete presmerovaný do výpožičnej karty čitateľa, kde môžete dokončiť proces vrátenia. Proces vrátenia dokončíte vo výpožičnej karte stlačením klávesy Enter alebo kliknutím na tlačidlo Spustiť.

Vrátenie z detailu
Požičanie a vrátenie z detailu záznamu

Revidované vo verzii IG 4.1.01