Výpožičky

Tlač potvrdenia o výpožičkách

Prístup k funkcii

Knižnice tlačia potvrdenie o výpožičkách zvyčajne buď pre čitateľa, aby mal informáciu o tom, čo, kedy a do kedy má vypožičané dokumenty, alebo… pre svoje účely. Vtedy vytlačia potvrdenie a nechajú si ho podpísať od čitateľa, ako doklad o prevzatí dokumentov. Po ich návrate alebo pri zmene stavu výpožičného konta, pôvodné potvrdenie čitateľovi vrátia a vytlačia mu nové. Tlač potvrdenia o výpožičkách nie je nevyhnutná pre účely fungovania systému. Prístup k tlači je vo výpožičnej karte daného čitateľa, cez tlačidlo Potvrdenie o výpožičkách. Tlačidlo má aj v pravej časti rozbalovaciu šípku, pomocou ktorej je možné vybrať z ponuky:

  • Potvrdenie o výpožičkách – vytlačí / zobrazí potvrdenie podľa uložených nastavení (predošlej potvrdenej tlače).
  • Potvrdenie o výpožičkách – zobrazí okno s možnosťou upraviť predvoľby tlače.

V okne nastavení tlačovej zostavy je možné vybrať v rolete dva typy tlačových zostáv: Potvrdenie o výpožičkách A4 a Potvrdenie o výpožičkách – blok. Druhú možnosť vyberajte iba v prípade, ak máte bločkovú (pokladničnú) tlačiareň. Ostatné parametre okna nájdete podrobne popísané na samostatnej stránke. Čitateľom s emailovou adresou je možné odoslať potvrdenie o výpožičkách aj emailom, a to voľbou Poslať emailom a tlačidlom Poslať.

Náhľad tlačovej zostavy – A4

Potvrdenie o výpožičke A4

Náhľad zostavy – blok

Potvrdenie o výpožičke blok

Revidované vo verzii IG 4.1.01