Výpožičky

Výpožičná karta čitateľa

V tomto popise si predstavíme spôsoby, akými je možné otvoriť výpožičnú kartu čitateľa

Prístup k funkcii

Výpožičnú kartu je možné otvoriť:

  1. Z pracovnej plochy – načítaním čiarového kódu / čísla preukazu / priezviska čitateľa *
  2. Zo zoznamu čitateľov – kliknutím na priezvisko čitateľa

* Priezvisko je možné vpísať aj bez diakritiky. Nie je potrebné zadávať celé, stačí začiatočné písmená a pridanie hviezdičky. Príklad: Mege* vyhľadá všetky názvy aj priezviská začínajúce na „Mege“.

Vyhľadanie čitateľa z pracovnej plochy

Vpísaním priezviska alebo časti priezviska. Priezvisko je možné vpísať aj bez diakritiky. Nie je nutné vpisovať celé priezvisko, stačí začiatočné písmená a na koniec pridať hviezdičku (*). 

Hľadanie čitateľa cez priezvisko

Ak hľadáte podľa priezviska, môže sa stať, že máte viacerých čitateľov s rovnakým priezviskom. V takom prípade si označte konkrétneho čitateľa a stlačte tlačidlo Výber. Ak máte menovcov (rovnaké aj priezvisko aj meno), rozlíšiť ich môžete rokom narodenia. Ak je aj ten rovnaký, postavte sa na riadok konkrétneho a počkajte. Zobrazí sa okienko s detailami.

Výber konkrétneho čitateľa

Hľadanie čitateľa vpísaním čísla preukazu. Po potvrdení sa zobrazí výpožičná karta čitateľa.

Hľadanie čitateľa vpísaním čísla preukazu

Ak tlačíte čitateľské preukazy pre vašich používateľov, je najjednoduchší spôsob načítať čiarový kód. Čítačka po načítaní dá aj sama enter, takže sa hneď zobrazí výpožičná karta daného čitateľa. 

Niektoré čítačky čiarových kódov dokážu načítať čiarový kód aj z mobilu. Na ukladanie vernostných kariet a preukazov slúži množstvo zadarmo dostupných aplikácii. Čitateľ tak nemusí mať so sebou preukaz, stačí, ak ho má uložení v aplikácii a obsluhe dá načítať kód z obrazovky mobilu. 

načítanie čiarového kódu

Revidované vo verzii IG 4.1.01