Výpožičky

Zmena výpožičnej doby a jej predĺženie (prolongácia)

V tomto popise si predstavíme spôsoby, akými je možné upraviť systémom stanovenú dĺžku výpožičnej doby a predĺžiť výpožičnú dobu na ďalšie obdobie. 

Prístup k funkcii

Zmena výpožičnej doby

Výpožičná doba je definovaná v nastaveniach výpožičných parametrov. Je možné ju definovať pre jednotlivé čitateľské kategórie jednotlivo alebo mať jednu spoločnú dobu. Funkcia pre zmenu doby slúži hlavne v mimoriadnych prípadoch, kedy je potrebné výpožičnú dobu predľžiť (čitateľ je PN, odcestovaný a pod.) alebo skrátiť (veľmi žiadaný titul, povinné čítanie a pod.).

Zmena výpožičnej doby sa vykonáva vo výpožičnej karte čitateľa v záložke Požičané, jednotlivo alebo hromadne. Podmienkou je, že dokument musí byť požičaný. Postup:

  1. Označte si výpožičku, ktorým chcete meniť dobu (označovať môžete kliknutím na riadok výpožičky alebo kliknutím do štvorčeka v prvom stĺpci).
  2. Kliknute na tlačidlo Zmeniť výp. dobu, ktoré sa nachádza v sekcii Funkcie nad zoznamom.
  3. Zapíšte počet dní alebo vyberte dátum nového konca výpožičnej doby a potvrďte okno.
  4. Systém vás v informačnom okne bude informovať, či sa akcia podarila, na koľkých tituloch alebo… prečo sa nepodarila.

Upozornenie: Upomínaným titulom nie je možné meniť výpožičnú dobu týmto spôsobom.

Zmena výpožičnej doby
Nastavenie novej výpožičnej doby
Výsledok zmeny výpožičnej doby

Predĺženie (prolongácia) výpožičnej doby

Funkcia slúži na predĺženie pôvodnej výpožičnej doby, a to v závislosti od jej nastavenia. Je dostupná vo výpožičnej karte čitateľa – záložke Požičané. Pre jej použitie je potrebné označiť titul/y určené na predĺženie a následne stlačiť tlačidlo Prolongovať. O úspešnosti akcie vás bude informovať vyskakovacie okienko v pravej hornej časti.

Ak povolíte používať funkciu vašim čitateľom, bude dostupná aj v ich výpožičnom konte

Ak sa predĺženie nepodarí, je potrebné skontrolovať všetky parametre, ktoré môžu mať vplyv: povolenie prolongácie, maximálny počet prolongácii, zákaz prolongovať upomienku a pod.

Predĺženie výpožičiek

Revidované vo verzii IG 4.1.01