Online katalóg

Zoznam výpožičiek

V zozname výpožičiek nájdete všetky potrebné informácie ohľadom vypožičiavania, ako sú aktívne výpožičky, upomínané či vrátené výpožičky, informácie o tom, komu boli požiačané a do kedy.

Prístup k funkcii

K zoznamu výpožičiek sa môžete dostať viacerými spôsobmi:

Ľavé menu → Zoznam výpožičiek,
Pracovná plocha → Štatistiky → Tlačidlo s počtom výpožičiek,
Pracovná plocha → modul Výpožičky → Zoznam výpožičiek.

Prístup k funkcii Zoznam výpožičiek

Obsahom zoznam výpožičiek je sekcia pre ich filtrovanie

Filtrovať je možné nasledujúcich kritérií:

 • Čitateľa (podľa priezviska)
 • Lokácie
 • Stavu výpožičky (napr. požičané, vrátené, upomínané, …)
 • Prírastkového čísla
 • Dátumov požičania od – do
 • Dátumov vrátenia od – do
Výsledok filtrovania zoznamu

Zoznam vypožičaných titulov

Prístup k zoznamu aktuálne vypožičaných titulov je v ľavom menu – tlačidlom Vypožičané. Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne vypožičaných titulov s údajmi o výpožičke a čitateľovi s možnosťou vrátiť. Zoznam stĺpcov:

 • Názov knihy – ako aktívna linka. Po kliknutí budete presmerovaní na detail bibliografického záznamu
 • Autor
 • Umiestnenie (lokácia)
 • Požičané od
 • Požičané do
 • Požičané komu (priezvisko a meno čitateľa)
 • Stav (požičané, upomienka č., …)
 • Akcia Vrátiť – umožní vrátiť danú výpožičku, a to presmerovaním do výpožičnej karty čitateľa, kde je potrebné akciu potvrdiť (enterom)

V spodnej časti sa nachádza posuvník po stranách. Údaje o výpožičkách je možné zoraďovať podľa ľubovoľného stĺpca.

Zoznam upomínaných titulov

Prístup k zoznamu je možný:

 • z pracovnej plochy – tlačidlom Upomienky v sekcii Štatistiky za celé obdobie
 • z ľavého menu – v zozname výpožičiek – tlačidlom Upomínané

Po výbere sa zobrazí zoznam kníh, ktoré sú aktuálne upomínané v niektorom z čísiel upomienky.

Revidované vo verzii IG 4.3.2