Detail knihy je možné vyvolať z rôznych miest prostredia a ponúka okrem mnohých popisných funkcií pre každý modul Infogate, Mylib, Biblib a Bazár aj špecifické funkcie priradené danému modulu.

Základné rozloženie stránky

Stránka detailu titulu je rozložená tematicky na niekoľko častí:

 • navigačná lišta – nachádza sa hneď pod tmavou časťou – menu,
 • horná lišta titulu – zobrazuje doplnkové informácie k titulu,
 • ľavá strana – zobrazuje obálku titulu a funkcie, ktoré sa zobrazujú podľa prostredia, v ktorom je detail zobrazený – Infogate, Mylib, Biblib, Bazár,
 • hlavná popisná časť – v ktorej sa zobrazujú základné údaje o titule a ktoré väčšinou vychádzajú priamo z jeho podkladov (titulná strana, tiráž, obálka),
 • editačné údaje – funkcie pre správu základných aj druhotných informácií, len pre prihláseného používateľa,
 • audio ukážka – priestor pod hlavnou popisnou časťou,
 • záložky – doplnkové informácie zobrazované v tzv. záložkách, ktoré sa zobrazujú opäť podľa toho, v akom prostredí sa titul zobrazuje.

Navigačná lišta sa nachádza pod hlavným menu celého prostredia. Navigačná lišta nás „naviguje“ medzi jednotlivými detailmi titulov, pričom v strednej časti sa nachádza číselná informácia, na koľkom, z koľkých záznamov sa nachádzame. Zároveň nám lišta ponúka možnosť vrátiť sa naspäť do zoznamu záznamov.

Horná lišta titulu

V hornej časti detailu knihy sa nachádzajú tieto informácie:

 • druh dokumentu – zatiaľ je možné evidovať v prostredí Infogate len knihy, a to ako KNIHA. Plánujú sa doplniť aj iné druhy, ako sú časopisy, zborníky, múzické dokumenty, …
 • hodnotenie – zobrazuje sa hodnotenie prihlásených používateľov. Hodnotenie nie je preberané z iných zdrojov, ale je autentické z prostredia Infogate. Viac o hodnotení nájdete v časti Záložky, alebo v článku o zozname vašich hodnotení,
 • ikony pre zobrazenie prítomnosti doplnkových informácií, ako sú recenzie, video a audio ukážky, aktivity s knihou,
 • zdieľanie informácií detailu knihy pomocou emailu a Facebooku. Viac informácií o zdieľaní nájdete v článku Zdieľanie záznamu.

Ľavá strana

Doplnkové funkcie obsahujú:

 • obrázok obálky titulu alebo zástupný obrázok, ak zatiaľ neexistuje k titulu obrázok, s možnosťou nahrať obrázok. Viac o tom, ako nahrať obrázok sa dočítate v článku Ako pridám obálku?
 • funkcie, ktoré sa nachádzajú pod obrázkom. Funkcie sa menia podľa použitého modulu Infogate, Mylib, Biblib, Bazár.

Hlavná popisná časť

Hlavná popisná časť alebo aj telo detailu, obsahuje tieto položky:

 • anotácia – zobrazuje krátky súhrn obsahu daného titulu. Anotáciu je možné upraviť alebo pridať, ak sa práve pri danom titule nenachádza a máme ju k dispozícii. Anotácia sa často nachádza na obale knihy. Návod, ako pridať alebo upraviť anotáciu nájdete v článku Ako upravím záznam o knihe?
 • bibliografické údaje, ako sú rok vydania, jazyk, vydavateľ,  … Podrobnejšie sa bibliografickým údajom venujeme v článku Formulár knihy, kde nájdete, ako už názov napovedá – aj informácie o formulári pre úpravu či dokonca vytvorenie nového záznamu.
 • kľúčové slová – zobrazujú sa všetky kľúčové slová, ktoré boli prevzaté z knižníc alebo vytvorené. Kľúčové slová je možné upraviť a vytvoriť vo formulári knihy. Kľúčové slová je možné aj vyhľadávať.
 • žánre – sú opisným prvkom a pridávajú sa v prostredí Infogate vo formulári knihy. Žánre je možné aj vyhľadávať a aj filtrovať.

Editačné funkcie

Tieto umožňujú editovať dva základné informatívne okruhy, prístup je v pravej  časti detailu, a sú to:

Audio ukážka

Ak existuje k titulu audio ukážka, tá je viditeľná pod popisnými údajmi. Viac o tom, ako pridať audio ukážku, sa dozviete v článku o multimédiách.

Záložky

Ako už bolo spomenuté vyššie, záložky sa zobrazujú podľa prostredia, v ktorom je detail knihy načítaný.

Dostupnosť v knižniciach – informácia o tom, v ktorých zapojených knižniciach sa titul nachádza. Viac sa o tejto záložke dozviete v článku Hľadám knihu v knižnici. Ako zistím, kde ju majú?

Komentáre a hodnotenia – zobrazuje sa hodnotenie hviezdičkami a aj slovné hodnotenie ostatných používateľov, ak existuje/ú. Zároveň pre prihláseného používateľa poskytuje možnosť pridať vlastný komentár.

Multimédiá – v záložke sa zobrazujú pridané video a audio ukážky, ak sú pridané. Zároveň ich je možné na tomto mieste aj pustiť a pozrieť si ich či vypočuť.

Moja knižnica – záložka sa zobrazuje len v prípade, že som prihlásený vo svojom konte a titul mám zaradený do mojej knižnice.

Bazár – záložka sa zobrazuje len v prostredí Bazár.

Knižnica – v prípade bez exemplárovej knižnice sa zobrazí táto záložka pre evidenciu informácií o titule, ktorý eviduje daná knižnica.

Dostupnosť – zobrazuje sa len v prostredí knižnice a tu sa zobrazuje počet exemplárov a ich dostupnosť.

Výpožičky – zoznam všetkých výpožičiek, zobrazuje sa len správcom knižníc.

Exempláre – v prípade exemplárovej knižnice sa zobrazujú jednotlivé exempláre aj s príslušnými údajmi k exemplárom.

Zoznam záložiek podľa jednotlivých modulov:

 • Dostupnosť v knižniciach
 • Komentáre a hodnotenia
 • Multimédiá – len ak existujú k danému titulu
 • Moja knižnica – po prihlásení a len v prípade, že daný titul mám pridaný v Mylib 
 • Dostupnosť v knižniciach
 • Komentáre a hodnotenia
 • Multimédiá – len ak existujú k danému titulu
 • Moja knižnica – po prihlásení a len v prípade, že daný titul mám pridaný v Mylib 
 • Výpožičky – komu je titul požičaný
 • Knižnica
 • Dostupnosť
 • Multimédiá – len ak existujú k danému titulu
 • Výpožičky
 • Exmepláre – len pre exemplárovú knižnicu
 • Komentáre a hodnotenia
 • Multimédiá – len ak existujú k danému titulu
 • Bazár

Revidované vo verzii IG 3.23.0