Ak sa rozhodnete, že niektoré z kníh z vašej zbierky chcete predať, môžete tak urobiť v prostredí vašej knižnice – Mylib. O tom, ako ponúknuť knihu na predaj sme písali v samostatnom článku. V tomto článku sa budeme podrobnejšie venovať záložke Bazár v detailnom náhľade knihy.

Detail knihy – záložka Bazár

V detailnom náhľade záznamu knihy sa zobrazuje záložka bazár, ak je ku knihe pridaná aspoň jedna ponuka na jej predaj.

Zoznam záznamov Infogate

V tejto záložke môžete vidieť oddelene:

Moje ponuky – ponuky, ktoré ste ku konkrétnej knihe pridali. Na jednu knihu môžete pridať aj viac ako len jeden inzerát. Ak ich je viac, môžete ich zoraďovať podľa kritérií: stav knihy, mesto, cena. Inzeráty zoradíte tak, že kliknete na vybrané kritérium a ponuky sa zoradia vzostupne, po opätovnom kliknutí zostupne.

Všetky ponuky – ponuky na konkrétnu knihu od všetkých používateľov, ktorí na danú knihu pridali inzerát. Pokiaľ je ponúk viac ako jedna, môžete tak jednoducho porovnať, ktorá je pre vás výhodnejšie a reagovať na ňu. Zoznam inzerátov môžete zoradiť podľa rôznych kritérií: stav knihy, mesto, cena. Inzeráty zoradíte tak, že kliknete na vybrané kritérium a ponuky sa zoradia vzostupne, po opätovnom kliknutí zostupne.

Zoznam záznamov Infogate

Moje ponuky

Moje ponuky obsahujú len také ponuky ku konkrétnej knihe, ktoré ste pridali vy cez formulár Predať knihu. Zobrazujú sa tu informácie, ktoré ste pridali pri zadávaní inzerátu:

 • stav knihy, 
 • mesto / mestá, ktoré ste zapísali pre osobné vyzdvihnutie,
 • doručenie – zobrazujú sa len ikony, pokiaľ neviete čo znamenajú, podržaním kurzora myši na konrétnej ikone sa zobrazí vysvetlenie ikonky,
 • cena, prednastavená je v eurách,
 • akcie – pre každý riadok samostatná ponuka funkcií spravovania.
Zoznam záznamov Infogate
Akcie
Zoznam záznamov Infogate

Ponuka výberu Akcie sa zobrazuje len pri vašich inzerátoch. Obsahuje tieto možnosti: 

 • upraviť ponuku – upraviť ponuku znamená, že sa dostanete do rovnakého formulára ako na začiatku pri pridávaní inzerátu. Upravíte prípadne urobíte zmeny vo vašej ponuke a potvrdíte ich tlačidlom Pridať,
 • zrušiť ponuku – pokiaľ sa rozhodnete, že chcete uverejnenú ponuku odstrániť, urobiť tak môžete touto funkciou. Zobrazí sa potvrdenie o tom, či chcete skutočne inzerát zrušiť. V prípade, že áno stlačte OK. Ak chcete inzerát ponechať stlačte Zrušiť.
Zoznam záznamov Infogate

 

 • predané – potom ako knihu označíte za predanú, zmizne zo zoznamu Moje ponuky aj zo zoznamu Všetky ponuky. Zobrazí sa potvrdenie či chcete naozaj knihu označiť ako predanú (v tomto prípade stlačte OK), alebo ju nechcete označiť za predanú (stlačte Zrušiť). Predané knihy sa zobrazujú len vám v prostredí vašej osobnej knižnice Mylib – Predané knihy – v zozname predaných kníh.

Všetky ponuky

Všetky ponuky obsahujú všetky ponuky na predaj konkrétnej knihy, ktoré pridali ostatní používatelia. Zobrazujú sa informácie:

 • predávajúci – meno používateľa, ktorý knihu ponúka na predaj, priezvisko systém nezobrazuje
 • stav knihy, 
 • mesto,
 • doručenie – zobrazujú sa len ikony, pokiaľ neviete čo znamenajú, podržaním kurzora myši na konkrétnej ikone sa zobrazí vysvetlenie ikonky,
 • cena,
 • reagovať – reagovať na ponuku sa zobrazuje pri inzerátoch od iných používateľov. Týmto spôsobom môžete osloviť predávajúceho. Viac o kúpe kníh sa dozviete v článku Ako reagovať na ponuku kníh na predaj.
Zoznam záznamov Infogate

Revidované vo verzii IG 3.23.0