Ak už máte vo svojej knižnici Mylib pridané knihy, (články o tom, ako pridať knihu a ako si založiť osobnú knižnicu) budete mať v detaile knihy záložku Moja knižnica.

Detail knihy – záložka Moja knižnica

K detailnému náhľadu knihy sa dostanete kliknutím na názov alebo obálku knihy v zozname kníh.

Zoznam záznamov Infogate

Pokiaľ ste nevyplnili údaje o vlastníctve daného titulu hneď pri pridávaní knihy do knižnice alebo ich chcete zmeniť, môžete tak spraviť v záložke Moja knižnica pomocou tlačidla Editovať.

Po stlačení sa zobrazí formulár s poľami:

Zoznam záznamov Infogate

Stav knihy

Stav označuje, v akom stave čítania sa kniha „nachádza“. V tomto poli máte na výber tieto stav knihy:

  • čítam – knihu práve čítate,
  • čítal som – knihu ste čítali v minulosti,
  • budem čítať – knihu plánujete čítať neskôr.
Zoznam záznamov Infogate

Máte dokonca možnosť zapísať si aj trvanie (dĺžku) vašeho čítania, prípadne dátum plánovania čítania. Ak máte knihu rozčítanú, zapíšete si len začiatok čítania, neskôr zmeníte stav na “ čítal som“ a doplníte dátum, kedy ste knihu dočítali.
Podrobnejšie sa zápisu dátum venujeme v článku Rozsah dátumov.

Vlastníctvo

V tomto poli máte na výber označenie vašeho vlastníctva knihy:

  • vlastním – knihu osobne vlastním,
  • vlastnil/a som – knihu ste vlastnili v minulosti,
  • chcem vlastniť – knihu chcete vlastniť,
  • mám/mal som požičané – knihu máte alebo ste mali požičanú z knižnice alebo od iného používateľa.
Zoznam záznamov Infogate

! Ak budete chcieť upravovať údaj o vlastníctve, kniha nesmie byť vypožičaná. Ak je kniha vypožičaná nepôjde údaj o vlastníctve zmeniť !

Zoznam záznamov Infogate

Pri zadávaní Stavu a Vlastníctva môžete vypĺňať aj časové obdobie pre jednotlivé údaje.

Podrobnejšie sa zápisu dátum venujeme v článku Rozsah dátumov.

Umiestnenie

Predstavuje popis miesta, miestnosti alebo budovy, kde je kniha uložená. Umiestnenie je potrebné vpísať do textového pola a následne stlačiť ENTER. Pridať môžete len jedno umiestnenie.

Systém si pamätá už predtým vami zadané umiestnenie. Po zadaní aspoň 2. znakov vám ho pri ďalšom zadávaní automaticky ponúkne.

! Umiestnenie budete môcť zadať len pri knihách, ktoré vlastníte, t.j. musíte mať vo vlastníctve zvolené Vlastním. !

Zoznam záznamov Infogate

Kategória

Predstavuje konkrétnu tematickú oblasť alebo žáner knihy (napríklad: ľúbostné romány, detektívky, horory a pod.) Tento údaj pridáte vpísaním kategórie do poľa a stlačením ENTER na klávesnici. Pridať môžete viacero kategórií.

! Systém si pamätá už predtým vami zadané kategórie. Po zadaní aspoň 2 znakov vám ho pri ďalšom zadávaní automaticky ponúkne !

Zoznam záznamov Infogate

Poznámka

Ľubovoľná poznámka do 150 znakov, ktorú chcete k danej knihe pridať.

! Pridaná poznámka sa bude zobrazovať iba vám !

Zoznam záznamov Infogate

Po uložení

! Pre uloženie všetkých vyplnených údajov je potrebné stlačiť zelené tlačidlo OK. Po stlačení Zrušiť ukončite editáciu a vyplnené údaje nebudú uložené. !

Údaje sa po vyplnení budú zobrazovať v záložke Moja knižnica. Z tohto miesta ich môžete kedykoľvek upravovať.

Vypĺňanie týchto údajov samozrejme nie je povinné, ale vďaka týmto informáciám máte vždy prehľad o konkrétnej  knihe vo vašej osobnej knižnici. Navyše na základe týchto údajov, potom budete vedieť vo svojej knižnici jednoducho filtrovať záznamy.

Zoznam záznamov Infogate

Revidované vo verzii IG 3.23.0