Knihu do svojej knižnice môžete pridať aj pomocou rýchlemu prístupu z pracovnej plochy blok Katalóg a následne Pridať knihu.

Dostanete sa do prostredia vyhľadávania kníh. Otvorí sa okno na vyhľadávanie knihy. Vyhľadávať môžete podľa ľubovolných bibliografických údajov. Vyhľadávanie prebieha v systéme Infogate, odkiaľ môžete záznamy pridať do svojej knižnice.

! Zoznam výsledkov, ktoré dostanete je zoznam výsledkov v Infogate. Pre triedenie výsledkov môžete využiť filtre Infogate. !

Pri jednotlivých záznamoch uvidíte vpravo ikonu Plus. Túto ikonu budú mať tie záznamy, ktoré nie sú pridané vo vašej knižnici. Pomocou nej, ich môžete priamo pridať do vašej knižnice.

Detail knihy, ktorá nie je pridaná v knižnici

Ďalšou možnosťou pridania knihy je zobraziť si jej detailný náhľad, ku ktorému sa dostanete kliknutím na názov knihy alebo jej obálku.

Detail knihy, ktorú nemáte pridanú vo vašej knižnici je rozdielny. Pod obálkou knihy nájdete zelené tlačidlo Pridať do knižnice. Zobrazené sú záložky:

  • Dostupnosť – zoznam knižníc, v ktorých sa kniha nachádza,
  • Multimédiá – video ukážka alebo audio ukážka, ale len v prípade, že je pri danej knihe pridaná.
Po pridaní knihy do knižnice,  sa v pravom rohu zobrazí informácia, že bola úspešne pridaná do knižnice.

! Detail knihy sa po pridaní knihy zmení. !

Detail knihy, pridanej v knižnici

Detail knihy, ktorú máte pridanú v knižnici má pod obálkou dve funkcie:

  • Odobrať z knižnice – týmto spôsobom môžete knihu odstrániť z vašej knižnice,
  • Požičať – touto funkciou môžete knihu požičiavať.

Po pridaní knihy pribudne záložka Knižnica, v ktorej sa budú po editovaní (článok Zoznam kníh neexemplárovej knižnice) zobrazovať údaje o umiestnení knihy.

Po prvom požičaní knihy pribudne aj záložka Výpožičky, kde uvidíte históriu výpožičiek aj aktuálne výpožičky.

Revidované vo verzii IG 3.22.05