V exemplárovej knižnici sa môžete v hornom menu stretnúť s ikonou kolieska, pod ktorou nájdete ďalšie doplnkové funkcie.

Zoznam funkcií

Nižšie nájdete zoznam dostupných funkcií. Pre rozsiahlosť každej témy sú však podrobnejšie popísané v samostatných článkoch.

Koliesko sprístupňuje tieto doplnkové funkcie:

  • výstupy – generovanie prírastkového alebo úbytkového zoznamu,
  • výkazy – generovanie štatistických výkazov knižnice,
  • Oddelené sú funkcie revízie, aktuálne sú dostupné dve funkcie:
    • načítanie položiek do revízie – je možné pomocou načítania alebo hľadania čiarového kódu, príp. prírastkového čísla knihy,
    • kontrola revízie – po nastavení obdobia, za ktoré chcete revíziu vykonať vám systém vygeneruje protokol o revízii v excelovej tabuľke. Pokiaľ sa budete chcieť k protokolu o revízii ešte v budúcnosti vrátiť, systém ukladá všetky protokoly v koreňovom adresári, ktorý taktiež nájdete vo funkcii kontrola revízie.

! Pre detailnejšie informácie o jednotlivých funkciách sme o nich pripravili samostatné články, ku ktorým sa dostanete kliknutím na názov príslušnej funkcie !

Revidované vo verzii IG 3.22.05