Filtrovanie sa zobrazuje v zozname kníh. Zoznam kníh sa zobrazí až po uskutočnení vyhľadávania. Viac o vyhľadávaní nájdete v článku Vyhľadávanie – návod.

Filtrovanie

V zozname záznamov je v ľavej časti blok pre filtrovanie. Filtrovať môžete dvomi spôsobmi, a to buď vpísaním hľadaného textu do okna pre hľadanie, alebo zvolením jednej alebo viacerých kategórií hľadaných údajov.

K dispozícii sú tieto kategórie údajov:

 • Autor
 • Rok vydania
 • Jazyk
 • Dostupnosť v knižniciach
 • Kľúčové slová
 • Multimédiá
 • Žánre

Zobrazuje sa prvých 10 výsledkov. Po rozbalení kategórie sa zobrazí maximálne 100 výsledkov pre danú kategóriu.

Vybrané kategórie je možné označovať do výberu a / alebo vylučovať, ale aj zatrieďovať podľa hodnoty vzostupne a zostupne.

Prioritne sa zobrazujú údaje s najväčším zastúpením z celej databázy. Tzn., že ak sa v prostredí Infogate nachádza 102 autorov a jednotlivo majú priradené knihy v počtoch od 1 do 102, tak autori s počtom kníh 1 a 2 sa v kategórii Autor už nezobrazia, zobrazia sa len autori postupne zatriedení s počtom kníh od 3 po 102.

Zoznam prvkov a funkcií

Tlačidlo Filtrovať. V hornej časti filtrovania sa nachádza tlačidlo Filtrovať. Po označení aspoň jednej položky sa tlačidlo Filtrovať vysvieti na oranžovo, aby ste si ho všimli a nezabudli použiť – po kliknutí spustí filtrovanie.

Ak sa nachádzate nižšie v stránke, zobrazí sa tlačidlo Filtrovať ako ikona vpravo od stĺpca Filtrovania, a to ako ikona filtra. Pod ikonou filtra sa nachádza ikona posúvania / šípka – po jej stlačení sa vyroluje.

Zbalenie a rozbalenie záložiek kategórií prebieha pomocou zelených šípok vľavo od názvu kategórie.

Zobrazenie viac ako 10 položiek kategórií sa nastavuje cez zdvojenú šípku vpravo od názvu kategórie. Po rozbalení kategórie sa zobrazia funkcie:

Hodnota – zobrazené údaje (nie všetky existujúce) je možné zotriediť podľa hodnoty, v prípade slovného popisu abecedne (napr. autori), v prípade číselnej hodnoty podľa čísla (napr. roky). Kliknutím na zelené označenie Hodnota sa údaje zoradia vzostupne a následne po ďalšom kliknutí zostupne.

Počet – je počet dokumentov, ktoré sú k danému údaju priradené. Napr. v prípade autorov je to počet kníh, v ktorých je autor uvedený (nie počet titulov, ktoré napísal, treba brať do úvahy aj rôzne vydania v rôzny vydavateľstvách, v rôznych rokoch). Kliknutím na zelené označenie Počet sa údaje zoradia vzostupne a následne po ďalšom kliknutí zostupne.

Spresnenie vyhľadávania

Spresnenie vyhľadávania – je možné použiť až po rozbalení kategórie. Symboly sú nasledovné:

 • Kvačka (potvrdenie) – malo by obsahovať. V spojení dvoch a viacerých má význam „jedno alebo druhé“.
 • Hviezdička – musí obsahovať. Vo výsledku musí byť označený údaj prítomný, a to aj v kombinácii s kvačkou.
 • Krížik – nesmie sa nachádzať vo výsledku.

Kategórie údajov

Hľadať vo výsledkoch nie je filter v pravom zmysle slova, je to dodatočné hľadanie nad zobrazeným zoznamom záznamov kníh. Hľadaný text sa vpíše do okna pre hľadanie a pridá sa pomocou klávesy Enter alebo funkciou plus (+) vedľa okna. Počet hľadaných položiek nie je obmedzený. Pre spustenie hľadania je nutné stlačiť tlačidlo Filtrovať.

Autor – jedná sa o autorskú rolu uvedenú v knihe. Nezohľadňujú sa tu ostatné možné role, ako napr. ilustrátor, fotograf atď.

Rok vydania – rok vydania knihy.

Jazyk – jazyk, v akom je kniha napísaná.

Dostupnosť v knižniciach – dostupnosť kníh je zisťovaná v zapojených knižniciach v Infogate.

Kľúčové slová – prehľadáva kľúčové slová priradené k zobrazeným knihám.

Multimédiá – prehľadáva knihy s uvedenými multimédiami. Multimédiami sú:

 • audio ukážky,
 • video ukážky,
 • externé recenzie,
 • knihy s aktivitou.

Multimédiá sú pridávané v prostredí Infogate priamo používateľmi. Viac o multimédiách nájdete v článku Na čo sú a ako pridám multimédiá.

Žánre – žánre sú pridávané v prostredí Infogate priamo používateľmi. Viac o editovaní záznamov kníh nájdete v článku Editácia údajov knihy.

Zobrazenie výsledku

Výsledok filtrovania sa zobrazuje v zozname záznamov, nad zoznamom sa vypisuje zadané filtrovanie a/aj hľadanie.

Revidované vo verzii IG 3.23.0