V poradí tretia záložka formulára kniha. Fyzický popis knihy tvorí počet strán, sprievodný materiál, charakteristika obsahu a ďalšie fyzické údaje. V tejto záložke sa nachádza aj vyjadrenie jazyka dokumentu. Viac o samotnom formulári si prečítate v článku Formulár knihy a podrobnejšie o predchádzajúcej záložke v článku Formulár knihy – Zodpovednosť.

Jazyk dokumentu

Jazyk dokumentu – uvádzajú sa všetky jazyky, v ktorých je dokument napísaný. Informácia nemusí byť uvedená vydavateľom. Údaj je opakovateľný. Roletový výber je rozdelený na dve časti:

Preferované jazyky – preddefinovaných 10 jazykov, väčšinou najviac zastúpených v dokumentoch.  

Viac – všetky ostatné jazyky. Voľbu je potrebné vybrať kliknutím, následne sa otvorí okno pre dohľadanie konkrétneho jazyka.

Po kliknutí na Viac sa zobrazí samostatné okno pre výber jazyka.

Ak chcete vybrať ďalší jazyk, vybraný jazyk z ponuky Viac bude zobrazený už ako sivý – nedá sa znovu vybrať.

Fyzický popis

Fyzický popis je súhrn niekoľkých údajov, ktoré sú zoskupené v spoločnom priestore.

Asi najdôležitejším údajom z celej skupiny je počet strán. Údaj sa skladá z dvoch polí, v jednom vyjadrujeme číselný počet strán, v tom druhom uvádzame popis hodnoty, napr. „strán

 

Je možné zapísať aj inú, ako číselnú hodnotu ako v tzv. arabskom tvare, a to cez ikonku Ceruzka, ktorá otvorí okno pre  evidenciu čísiel. Podrobnejšie sa tomuto zápisu venujeme v článku Rozšírená evidencia čísiel.

Medzi ďalšie údaje patria:

Špecifikácia rozsahu – zapisuje sa v prípade, keď sú strany značené rôzne v rámci jedného titulu. Napríklad na začiatku býva úvod označovaný ako i-nn, alebo I-X a strany môžu v skutočnosti ďalej pokračovať už ako 11-216. Toto je pole, kde sa dá rozsah rozpísať presne podľa toho, ako je uvedené v dokumente.

! Na rozdiel od počtu strán, kde zapisujeme koncový počet strán !

Sprievodný materiál – sprievodným materiálom bývajú často priložené mapy, tabuľky, obrazové prílohy.

Charakteristika obsahu – je súbor preddefinovaných hodnôt, ktoré popisujú charakter obsahu titulu. Údaj sa dá v prípade potreby použiť opakovane.

Ďalšie fyzické údaje – sú najmä popisné údaje získané pozorovaním. Napríklad formát či rozmery dokumentu.

Prejdite ďalej

Pre pokračovanie v editácii záznamu kliknite na ďalšiu záložku Vecné údaje – alebo ktorúkoľvek inú. V prípade mobilného zariadenia sú záložky nahradené tzv. listovaním po krokoch, čo umožňuje plynulé prechádzanie medzi záložkami. Listovanie sa nachádza v spodnej časti formulára.

Revidované vo verzii IG 3.28.0