Identifikátory je prvá zo záložiek formulára knihy. Viac o samotnom formulári sa dozviete na stránke Vytváranie záznamov cez rozšírený formulár.

ISBN a ISSN

Identifikátormi knihy sú ISBN a v niektorých prípadoch aj ISSN. Predvolené je vždy ISBN, pretože sa jedná o najčastejšie používaný identifikátor. Pre zadanie ISBN je potrebné kliknúť myšou do prázdneho poľa a klávesou Enter alebo stlačením Plus pridať hodnotu.

Pridanú hodnotu zmažete ikonkou Kôš.

! Ak ste sa pomýlili, nemusíte hneď hodnotu zmazať, stačí kliknúť do sivého poľa myšou, pole sa „zaktívni“ a vy môžete hodnotu opraviť !

Môžete pridať viacero ISBN a/alebo ISSN hodnôt pre jeden záznam.

Na ISBN, ISBN online, ISSN a ISSN online je nastavená systémová kontrola. Ak sa vám nedarí identifikátor pridať, napriek tomu, že ho kopírujete z originálu, použite hodnotu ISBN chybné alebo ISSN chybné (jedná sa, pravdepodobne, o zle zadaný alebo duplicitný identifikátor priamo vydavateľom alebo agentúrou prideľujúcou ISBN).

Ďalšie identifikátory

V niektorých prípadoch je možné, že má titul aj iný identifikátor. Túto položku ale môžu skôr využiť súkromní zberatelia alebo knižnice.

Takýto identifikátor sa zapisuje do dvoch polí, do jedného sa zapíše slovná hodnota a do druhého samotná hodnota. Zápis môžete opakovať. Ďalšia práca s poliami prebieha tak, ako je popísané v ISBN a ISSN (viď vyššie).

Všeobecné označenie typu dokumentu

Jedná sa o typ alebo druh dokumentu, pričom výber je opakovateľný, aby sa dal lepšie popísať titul.

Pridané hodnoty je možné odstrániť ikonkou Kôš, nedajú sa však už editovať, ako v prípade ISBN/ISSN alebo Všeobecného označenia typu dokumentu.

Prejdite ďalej

Pre pokračovanie v editácii záznamu kliknite na ďalšiu záložku Názvové údaje – alebo ktorúkoľvek inú. V prípade mobilného zariadenia sú záložky nahradené tzv. listovaním po krokoch, čo umožňuje plynulé prechádzanie medzi záložkami. Listovanie sa nachádza v spodnej časti formulára.