V poradí druhá záložka formulára kniha. Viac o samotnom formulári si prečítajte v článku Formulár knihy a podrobnejšie o predchádzajúcej záložke v článku Formulár knihy – Identifikátory.

Názvové údaje

Podkladom pre názvové údaje je samotný dokument. Je možné zapísať pre každý názov aj jazyk, v akom je napísaný. Neskôr sa bude ostatným používateľom lepšie identifikovať.
Rozoznávame tieto druhy názvov:

  • Názov – hlavný názov, v prípade viacerých názvových údajov je zvyčajne zobrazený najvýraznejším písmom. Toto pole je neopakovateľné, hlavný názov môže byť len jeden.
  • Podnázov – spresňujúci názov, zvyčajne zobrazovaný menším písmom a pod hlavným názvov, alebo mimo hlavného názvu. Pole je opakovateľné.
  • Súbežný názov – hlavný názov, ale v inom jazyku. Môže ísť aj o názov originálu. Pole je opakovateľné a môže existovať viacero súbežných názvov. Takýmto spôsobom to mávajú zapísané napríklad encyklopédie, viacjazyčné slovníky alebo zborníky.
  • Variantný názov – ďalší názov dokumentu, pod ktorým je dokument známy, prípadne prepis názvu s číslovkou, ak je prítomná v hlavnom názve (12 rozhovorov vs. Dvanásť rozhovorov). Pole je opakovateľné.

Údaje o časti

Údaje o časti vyjadrujú časť diela. Napríklad pri viaczväzkových dielach, kde sú všetky údaje rovnaké alebo vo veľkej miere spoločné, sú rozdelené na zväzky, alebo čísla či časti.

Táto skupinka polí pracuje trochu inak, ako sme si doteraz popísali. Údaj o časti sa skladá z dvoch polí, z Názvu časti a Čísla časti.

Pre pridanie obidvoch údajov do formulára, je potrebné stlačiť zelené tlačidlo Pridať.

! V prípade, že ste sa pomýlili v údajoch a ešte ste ich nepridali, môžete ich jedným stlačením tlačidla Vyčistiť odstrániť !

Pridané pole sa zobrazí pod vypĺňanými poliami. Po stlačení zelenej šípky sa riadok rozbalí a údaj je možné znovu editovať.

Ikonkou Kôš sa riadok s údajmi o čísle časti vymaže.

Pri otvorenom riadku je potrebné zmeny uložiť stlačením tlačidla Uložiť zmeny.

Ak ste sa pomýlili, nemusíte údaje mazať ručne, úpravy môžete zrušiť tlačidlom Zrušiť zmeny. Okno sa zatvorí do podoby východiskového riadka bez aplikovania zmien.

Rozšírená editácia čísiel

Možno ste si už všimli malú ikonku ceruzky v poli pre editáciu čísla. Slúži na zápis inej, ako číselnej hodnoty v latinke.
Po kliknutí na ceruzku sa otvorí okno Rozšírená editácia čísiel. Viac o editovaní tohoto okna sa dočítate v samostatnom článku Rozšírená editácia čísiel.

Prejdite ďalej

Pre pokračovanie v editácii záznamu kliknite na ďalšiu záložku Zodpovednosť – alebo ktorúkoľvek inú. V prípade mobilného zariadenia sú záložky nahradené tzv. listovaním po krokoch, čo umožňuje plynulé prechádzanie medzi záložkami. Listovanie sa nachádza v spodnej časti formulára.