Vecné údaje popisujú všeobecné údaje o titule. Sú subjektívnym popisom zapisovateľa údajov. Ako záložka je to piata záložka formulára kniha. Viac o samotnom formulári si prečítate v článku Formulár knihy a podrobnejšie o predchádzajúcej záložke v článku Formulár knihy – Fyzický popis.

Kľúčové slovo

Kľúčové slová vystihujú obsah dokumentu. Volí ich ten, kto popisuje a/alebo zapisuje údaje o titule, a to na základe obsahu a prelistovaní, či prečítaní celého dokumentu. Je možné zapísať viacero kľúčových slov pre jeden titul. Kľúčové slová sa píšu v priamom poradí, t.z. najskôr prídavné meno a potom podstatné.

! Kľúčové slovo nemusí byť len jedno, ale celý výraz, napr. „matematika“, spoločenské romány“, … !

Kľúčové slová je možné po pridaní:

opraviť – cez ikonku Ceruzka, alebo kliknutím do rámčeka kľúčového slova,

vymazať – kliknutím na ikonu Kôš,

presunúť – kliknutím na kľúčové slovo a zároveň podržaním tohto kliku, je možné položku presunúť.

V rámci jedného záznamu nie je možné zvoliť rovnaké kľúčové slovo – systém na to upozorní.

Žáner

Žáner definuje spoločné znaky jednotným pomenovaním. V ponuke Infogate sú žánre určené a nedajú sa voľne tvoriť, na rozdiel od kľúčových slov. Vyberajú sa z roletového výberu a je možné zvoliť viacero žánrov naraz.Pole pre výber žánru je dohľadávacie, nemusíte prezerať celý zoznam, ale stačí zadať pár písmen a systém vám sám ponúkne zhodu hľadaného výrazu.

Ak ste sa pomýlili, alebo opravujete už existujúci záznam, nesprávne zvolený žáner odstránite ikonou Kôš.

! Nie je možné pridať 2 x rovnaký žáner – už pridaný žáner je v roletovom výbere zobrazený sivou farbou !

MDT

Medzinárodné desatinné triedenie – MDT je možné zapísať podobne ako kľúčové slová.

Zapíšete želané MDT a stlačíte enter.

V prípade, že dané MDT už existuje v databáze, systém vám ho ponúkne a nemusíte celé MDT vypisovať, ale ho vyberiete kurzorom myši.

! Rovnako, ako pri kľúčových slovách, ani tu vám systém nedovolí zapísať v jednom zázname dve rovnaké MDT !

Prejdite ďalej

Pre pokračovanie v editácii záznamu kliknite na ďalšiu záložku Vydavateľské údaje – alebo ktorúkoľvek inú. V prípade mobilného zariadenia sú záložky nahradené tzv. listovaním po krokoch, čo umožňuje plynulé prechádzanie medzi záložkami. Listovanie sa nachádza v spodnej časti formulára.

Revidované vo verzii IG 3.28.0