Vo vydavateľských údajoch nájdeme nielen informáciu o vydavateľovi, ale aj o poradí vydania či roku vydania. Vo formulári kniha je to šiesta záložka. Viac o samotnom formulári si prečítajte v článku Formulár knihy a podrobnejšie o predchádzajúcej záložke v článku Formulár knihy – Vecné údaje.

Vydavateľ

Vydavateľ je takmer vždy uvedený na obálke alebo v tiráži dokumentu. Vydavateľa je v prvom rade potrebné dohľadať v poli Vydavateľ. Vydavateľ sa zapisuje podľa toho, ako je uvedený na dokumente, nájdete určite viacero zápisov daného vydavateľa, keďže záznamy sú vo väčšine prebraté z knižníc. Potom buď vyberte presnú zhodu alebo najjednoduchší zápis. Nie je nutné vytvárať ďalší variant mena vydavateľstva.

Ak sa hľadaný vydavateľ nenachádza v ponuke, resp. systém ho nevie dohľadať, môžete založiť nový záznam vydavateľa, a to cez ponuku Pridať nové vydavateľstvo.

! Toto je jediné miesto, kde môžete vytvoriť nový záznam vydavateľa !

Po kliknutí na ponuku budete presmerovaný do samostatného formulára pre vydavateľa. Viac sa tomuto formuláru venujeme v článku Formulár vydavateľa.

Po dohľadaní a výbere konkrétneho vydavateľa – kliknutím na toho správneho, sa záznam vydavateľa pridá do formulára knihy ako tzv. riadok:

V riadku sa nachádza vľavo Názov vydavateľa a Miesto vydania. V pravej časti sa nachádzajú funkcie:

  • šípka pre rozbalenie riadka – po rozbalení riadka je možné upraviť / vyplniť Miesto vydania a Krajinu vydania. Po vyplnení údajov alebo ich zmene, nezabudnite kliknúť na tlačidlo Uložiť zmeny,
  • ikona Ceruzka – otvorí formulár vydavateľa, kde je možné upraviť jeho údaje,
  • ikona Kôš – odstráni vydavateľa zo záznamu knihy.

Samostatne stojace vydavateľské údaje

Niekedy, najmä pri starých vydaniach, neexistuje vydavateľ – teda, nie je uvedený na dokumente. V takom prípade môžeme uviesť len Miesto, prípadne krajinu vydania – ak sú uvedené bez vydavateľa.

Údaj je dvojpoložkový, po vyplnení Miesta vydania a Krajiny vydania je potrebné kliknúť na ikonu zeleného Plus.

Údaj sa pridá na samostatný riadok.

Ak chceme údaj odstrániť, klikneme na ikonu Kôš.

Údaj je, na rozdiel od Vydavateľa, opakovateľný. Pre opakované zadanie hodnoty je potrebné hodnoty vyplniť a opäť pridať ikonou zeleného Plus.

Ďalšie vydavateľské údaje

Doplňujúce údaje k vydavateľovi.

Medzi tieto údaje patria:

rok vydania – údaj sa zapisuje buď priamo do poľa, alebo výberom cez ikonu kalendára,

poradie vydania – zapisuje sa len číselná hodnota, ak chceme zapísať hodnotu aj s bodkou, aby sme zachovali tvar vydania zapísaný v knihe, napr. 1. vydanie, je potrebné číselnú hodnotu rozpísať, a to kliknutím na ikonku Ceruzky. Viac sa tejto téme venujeme v samostatnom článku Rozšírená editácia čísiel,

typ vydania – vydanie rozlišujeme napr. iba ako vydania, najčastejšie 1. vydanie, alebo môže byť doplnené, rozšírené, … Hodnotu zapisujeme vždy podľa toho, ako je uvedená v knihe.

náklad – niekedy býva v knihe uvedený náklad vydania, inými slovami v koľkých kusoch bol daný titul vytlačený.

Edícia

Edícia je vo všeobecnosti séria kníh, hier, hudobnín rovnakého druhu, a teda majú napr. rovnakú tému, rovnakého autora a pod. Spravidla majú rovnakú knižnú úpravu. Iné vyjadrenie edície, ktoré môžete v popise titulu nájsť: séria, klub, rad, knižnica, pre porovnanie pozri edícia (séria). Veľmi pekným príkladom je česká známa edícia OKO, ktorá sa venuje náučnej literatúre.

V príklade vyššie je edícia zapísaná v zázname.

Ale keď rozklikneme riadok edície (pomocou zelenej šípky vpravo), vidíme, že nie je zapísaná správne, záznam bol importovaný z knižnice:

Údaje edície je potrebné rozpísať do jednotlivých polí, ktoré sú na to určené:

názov edície – názov tak, ako sa nachádza na titule,

ISSN – najmä zbierky majú ISSN, ktoré zastrešuje celú edíciu, napr. vydanie Beliana má ISSN, ktoré zastrešuje všetky zväzky do jednej edície,

názov čísla edície – zapisuje sa tak, ako je uvedené na dokumente, napr. zv., sv.,

číslo dokumentu v rámci edície – poradové číslo v rámci edície, číslo je uvedené na dokumente. Ak je číslo v inom tvare, ako v arabskom, tak je možné číslo zapísať cez rozkliknutú ikonku Ceruzka – viac sa dočítate v článku Rozšírená editácia čísiel.

Nezabudnite zmeny v editácii uložiť tlačidlom Uložiť zmeny.

 Ak chceme údaj o edícii odstrániť, klikneme na ikonu Kôš v zbalenom riadku edície:

Prejdite ďalej

V prípade, že máte v systéme Infogate aktivovaný administrátorský účet, ako posledná záložka sa vám zobrazí záložka História dokumentu. V záložke sú zobrazené hlavné úpravy dokumentu, časy úprav aj to, kto zmenu vykonal. V prípade mobilného zariadenia sú záložky nahradené tzv. listovaním po krokoch, čo umožňuje plynulé prechádzanie medzi záložkami. Listovanie sa nachádza v spodnej časti formulára.

Revidované vo verzii IG 3.28.0