Formulár slúži na vytváranie a editovanie údajov vydavateľa, a to ako inštitúcie. Prístup do formulára vydavateľa je možný len z formulára knihy a z jeho záložky Vydavateľské údaje

Prístup k funkcii

Ako sme už spomenuli o pár riadkov vyššie, prístup k formuláru vydavateľa je možný len z formulára knihy:

Tu sú na výber dve možnosti:
– založiť úplne nový záznam vydavateľa z ponuky dohľadania vydavateľa – optimálne ak sme sa predtým snažili daného vydavateľa dohľadať a nenašla sa zhoda v databáze,

– alebo editovať už existujúci záznam vydavateľa, ak sme ho vyhodnotili ako nesprávny, a to cez ikonu Ceruzka v ľavej časti riadku vydavateľa.

! Každá zmena už založeného záznamu vydavateľa sa prejaví vo všetkých záznamoch, kde je tento konkrétny záznam vydavateľa použitý, preto buďte opatrní !

Prostredie formulára

Prostredie je rozdelené na tri hlavné časti:

 • záhlavie – obsahujúce funkcie pre uloženie formulára, alebo návrat bez uloženia – ak ste aj začali robiť zmeny vo formulári, po stlačení tlačidla budú zrušené a vy sa vrátite do prostredia, z ktorého ste formulár vyvolali,

  ! Pozor! Úpravy, ktoré vykonáte, budú viditeľné aj pre ostatných používateľov Infogate !

 • záložky – jednotlivé polia formulára sú zlúčené do samostatných významových celkov – skupiniek údajov. V mobilnom rozhraní (tablet a mobil) sa záložky nezobrazujú, ale údaje zostávajú po skupinkách, pribudne však navigácia (viď dva body nižšie),
 • hlavná časť formulára – telo, ktoré obsahuje jednotlivé položky pre vypĺňanie. Je tu vždy prítomný náhľad tzv. ISBD náhľad záznamu alebo inými slovami výpis, ktorý zobrazuje takmer všetky vyplnené údaje v bibliografickej, dobre čitateľnej, podobe,
 • navigácia – zobrazuje sa len v prípade mobilných zariadení, keďže záložky sa tu už nezobrazujú, aby sa dalo ľahko medzi skupinami polí prechádzať.

V prostredí pre mobilné zariadenia sú záložky nahradené tzv. listovaním po krokoch, čo umožňuje plynulé prechádzanie medzi záložkami. Listovanie sa nachádza v spodnej časti formulára.

Záložka Základné údaje

Ako sme už spomenuli vyššie, v záložkách sa nachádzajú významovo spoločné údaje.

Úroveň – výber prvej, druhej alebo tretej úrovne inštitúcie. Najlepšie vysvetlíme úrovne na príklade vysokej školy, kde Vysoká škola má úroveň prvú, jej fakulty sú na druhej úrovni a katedry na tretej úrovni. Pre väčšinu vydavateľstiev stačí preddefinovaný zápis na prvej úrovni.

Ak ale chceme zapísať druhú či tretiu úroveň, musí byť už v databáze Infogate vytvorená (a uložená) inštitúcia prvej úrovne – v prípade, že zapisujeme úroveň tretiu, tak musí už existovať v databáze aj druhá úroveň inštitúcie. Je to preto, aby sme mohli naviazať nižšiu úroveň jednej inštitúcie na vyššiu. V takom prípade vyberieme z roletového výberu hodnotu nižšiu ako prvú a dohľadáme úroveň vyššiu – teda tú, pod ktorú má byť nami vytváraná inštitúcia naviazaná, a to v poli Nadradená inštitúcia. Tieto polia sú povinné – ak sa vyplní jedno z nich, musí sa vyplniť aj to druhé.

Názov inštitúcie – zapisuje sa oficiálny názov vydavateľstva. Pole nie je opakovateľné. Je možné zapísať jazyk, v akom je názov, platí aj pre ostatné názvové údaje.

Skrátený názov – zapisujú sa skrátené názvy vydavateľstva. Pole je opakovateľné.

Preklad názvu – zapisuje sa oficiálny preklad názvu vydavateľstva, ak je známe. Pole je opakovateľné.

Typ inštitúcie – na výber je niekoľko možností, ktoré môžu identifikovať inštitúciu, v tomto prípade je to hodnota vydavateľ.

Kód inštitúcie – vypĺňajú knižnice, aby vedeli identifikovať inštitúciu vo svojich systémoch.  

Záložka Kontaktné údaje

Kontaktné údaje nie sú povinné a zaujímajú skôr knižnice.

Krajina sídla – výber krajiny z roletového menu,

IČO – IČO vydavateľa (inštitúcie), ak je známe,

Adresa – ja súbor údajov, ktoré sa po vyplnení pridávajú naraz cez tlačidlo Pridať. Tlačidlo Vyčistiť môžete použiť v prípade, že ste začali vypĺňať jednotlivé polia a napokon sa rozhodnete, že buď nie sú správne, alebo ich nechcete pridať vôbec – v takom prípade sa polia vyčistia naraz a nemusíte ich po jednom odstraňovať. Polia sú:

 • Typ sídla – na výber sú tri možnosti: hlavné sídlo, pobočka, detašované pracovisko,
 • Ulica – zapisuje sa aj s číslom domu,
 • Mesto,
 • PSČ,
 • Krajina – adresa krajiny môže byť iná ako sídla,
 • P. O. BOX,
 • E-mail – kontaktný e-mail vydavateľstva.
Pridaná adresa sa potom zobrazí v riadku. Tu ju môžeme opäť editovať ikonou Ceruzka, alebo vymazať ikonou Kôš.

Záložka História dokumentu

História záznamu sa zobrazuje len administrátorom Infogate. Zobrazuje sa tu história úprav záznamu.

Revidované vo verzii IG 3.23.0