Hľadáte konkrétnu knihu, ktorú neviete nikde nájsť? V zapojených knižniciach Infogate ju s veľkou pravdepodobnosťou nájdete. Zároveň získate aj informáciu, v ktorej knižnici je daný titul k dispozícii.

Detail knihy

V detaile knihy sa pod hlavným popisom knihy nachádzajú tzv. záložky. Hneď prvá sa volá Dostupnosť v knižniciach. V tejto záložke sa nachádza tabuľka so zoznamom knižníc, ktoré majú daný titul vo svojej zbierke. Samozrejme, podmienkou zobrazenia knižnice je fakt, že spolupracuje so systémom Infogate a je zapojená v jeho súbornom katalógu.

Názov knižnice

Zobrazuje sa plný názov knižnice.

Mesto

Mesto, v ktorom knižnica pôsobí.

Vzdialenosť v km

V prípade, že má používateľ v osobnom konte nastavenú polohu, systém automaticky prepočíta vzdialenosť danej knižnice voči polohe zariadenia používateľa.

Do knižnice

V stĺpci sa nachádzajú dve ikony:

  • Zobrazenie detailu záznamu v online katalógu knižnice – systém po odkliknutí ikony presmeruje používateľa na detail záznamu v online katalógu danej knižnice.
  • Stiahnuť OAI záznam – ponúkne možnosť stiahnuť záznam vo formáte UNIMARC alebo MARC21 ako XML súbor.

Filtrovanie

V prípade, že nehľadáte konkrétnu knihu, ale zužujete hľadanie podľa témy, autora, žánru, kľúčového slova, dostane pravdepodobne väčší zoznam titulov. V tomto prípade nemusíte prezerať detail každého titulu, ale môžete si vybrať konkrétnu knižnicu (alebo aj viacej knižníc) v priestore filtrovania. Následne sa vám zúži zoznam len na tie knihy, ktoré sú dostupné vo zvolenej knižnici.

Viac sa o filtrovaní dozviete v článku Filtrovanie v zozname.

Rozšírené vyhľadávanie

Jedným zo spôsobov, ako získať informáciu o dostupných knihách v jednej, či viacerých knižniciach, je rozšírené vyhľadávanie. Jedným z kritérií je kritérium Knižnica. Po jeho zvolení je možné v poli výberu zvoliť naraz aj viacero knižníc, z ktorých nás bude zaujímať dostupnosť titulov.

Viac o možnostiach hľadania nájdete v článku Vyhľadávanie – návod.

Revidované vo verzii IG 3.23.0