V rámci tejto časti sa zobrazujú informácie určené priamo pre „vonkajší“ vzhľad knižnice a teda najmä pre používateľov knižnice. Môžete tu uviesť stručne popis vašej knižnice, umiestňovať krátke oznamy pre používateľov a zvoliť obrázok knižnice.

Prístup k funkcii

V tejto záložke je možné zadávať a upravovať údaje, ktoré sa po uložení zobrazia v Profile knižnice:

Obrázok inštitúcie

Môžete použiť predvolený obrázok inštitúcie alebo môžete pridať svoj vlastný obrázok. Predvolený obrázok máte nastavený automaticky po registrácii. Ak chcete vložiť vlastný obrázok, kliknite na zelené tlačidlo Vybrať obrázok a následne vyberiete obrázok z vášho počítača. Veľkosť obrázka z vášho počítača systém automaticky po vložení upraví.

Obrázok sa hneď zmení na vami zvolený. Pokiaľ by ste sa predsa rozhodli, že chcete radšej obrázok, ktorý bol predvolený stačí kliknúť na Použiť predvolený obrázok. Systém sa vás opýta, či naozaj chcete zmeniť obrázok na predvolený. Potvrdením sa obrázok zmení na pôvodný.

Po klinutí na tlačidlo sa otvorí samostatné okno. Opäť je potrebné kliknúť na tlačidlo Vybrať obrázok (reprezentované ikonou obrázka). Následne sa otvorí Windows okno kde si vyberiete váš obrázok a potvrdíte.

Následne sa vami zvolený obrázok zobrazí v predchádzajúcom okne, kde ho ešte môžete dodatočne upraviť. Prostredie Biblib má preddefinovaný rozmer, resp. pomer strán, ktorý je používaný. obrázok preto ešte pred potvrdením môžete zväčšiť či zmenšiť tak, aby čo najlepšie sedel do vybraného priestoru.

! Aby sa vami zvolený obrázok nahral je potrebné kliknúť na tlačidlo Použiť obrázok a potvrdiť tlačidlom Uložiť v záložke Informácie o inštitúcii !

Informácie o inštitúcii

V rámci informácií o inštitúcii je možné zadať základné informácie, ako sú zameranie, založenie, určenie a iné, ktoré sú určené verejnosti.

Oznamy inštitúcie

V rámci tohto okna viete veľmi rýchlo a jednoducho uverejniť krátke oznamy, napríklad o novinkách v knižnici, alebo o tom, že bude v niektorých dňoch zatvorená.