Jednoduchý formulár je možné vyvolať z prostredia Mylib – teda osobnej knižnice prihláseného používateľa. Na rozdiel od rozšíreného formulára knihy ponúka rýchly zápis len nevyhnutných údajov knihy.

Prístup k funkcii

Funkcia pre vyvolanie formulára sa nachádza v prostredí Dashboardu (domovskej stránky) osobnej knižnice, a to v jej ľavej časti, po rozkliknutí ako Vytvoriť novú knihu:

Prostredie formulára

Po kliknutí na vyššie spomínanú funkciu sa otvorí samostatné okno jednoduchého formulára:

Jednotlivé položky

Jednotlivé položky tohto formulára aj s krátkym popisom uvádzame nižšie:

ISBN – ISBN uvedené v knihe. V prípade, že evidujete ISBN, ktoré je chybné, zrušené, alebo evidujete ISSN, použite na zápis podrobnejší formulár (tlačidlom v dolnej časti jednoduchého formulára) a v rámci podrobnejšieho formulára záložku identifikátory. Viac sa o zápise identifikátorov dočítate v článku Formulár knihy – Identifikátory.

Názov – v tomto poli sa zapisuje len hlavný názov knihy. Rozpoznávame však okrem hlavného názvu aj podnázov, súbežný názov, variantný názov. K názvovým údajom patrí aj zápis údajov o časti dokumentu, ak existuje taká informácia. V takomto prípade použite pre zápis ostatných názvových údajov podrobnejší formulár. Viac sa o zápise názvových údajov dočítate v  článku Formulár knihy – Názvové údaje.

Podnázov – v tomto poli sa zapisuje podnázov. Pre zápis ostatných údajov použite podrobnejší formulár, viď vyššie.

Autor – v jednoduchom poli zapisujeme vždy len autora. Ďalšie zodpovedné osoby za dielo, ako sú ilustrátor, redaktor, fotograf, atď., zapíšte v podrobnejšom formulári. Viac o zodpovednosti nájdete v článku Formulár knihy – Zodpovednosť. Ak sa hľadaný autor nenachádza v databáze, je možné ho vytvoriť, a to kliknutím na ponuku Pridať nového autora:  

Následne sa otvorí nové okno pre vyplnenie údajov autora – meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne aj dátum úmrtia.

! Podrobnejší formulár je zatiaľ aj jediné miesto, kde viete pridať viacerých autorov a z ktorého viete editovať záznam zodpovednej osoby – autora !

Jazyk knihy – výber z roletového menu, vyberá sa jazyk, v ktorom je kniha napísaná.

Počet strán – zapíše sa celé číslo počtu strán. Ak sa zaujímate viac o editáciu strán a fyzických údajov, prečítajte si o tom v článku Formulár knihy – Fyzický popis, v prípade rôzneho zápisu čísiel v samostatnom článku Rozšírená editácia čísiel.

Vydavateľské údaje – V prvom rade sa dohľadá vydavateľstvo v databáze,

až keď sa nenájde zhoda, je v ponuke vytvorenie nového vydavateľa cez funkciu Pridať nové vydavateľstvo. Následne sa zobrazí nové okno pre pridanie vydavateľa. V tomto prípade sa zapíše len názov vydavateľa:

V rozšírenom formulári je možné zapísať aj ďalšie údaje, ako sú miesto vydania, poradie a typ vydania, náklad a edíciu. Viac o editácii týchto údajov sa dočítate v článku Formulár knihy – Vydavateľské údaje.

! Toto je zatiaľ aj jediné miesto, z ktorého viete editovať záznam vydavateľa !

Rok vydania – zapisuje sa rok pomocou kalendárika

Zobrazenie práve vytvoreného záznamu knihy

Po uložení jednoduchého formulára sa otvorí jeho detail:

Tu je možné záznam ešte „doeditovať“, pridať mu anotáciu, obrázok obálky, prípadne pridať multimédiá a audio ukážky.

Upozornenie

! Vami vytvorený záznam sa stáva súčasťou databázy Infogate a aj po jeho vymazaní z vašej osobnej knižnice Mylib alebo knižnice Biblib bude záznam aj naďalej súčasťou tejto databázy !

Zároveň je záznam jeho uložením viditeľný a dohľadateľný aj pre ostatných používateľov databázy Infogate. Vaše osobné údaje, ktoré sa viažu k titulu – evidované v záložke Moje údaje, rovnako ako údaje knižnice Biblib sú vždy viditeľné len pre vás (Mylib), resp. pre knižnicu (Biblib).

Revidované vo verzii IG 3.23.0