Kontaktné informácie

Adresa

SVOP spol. s. r.o.                        IČO: 30775264
Pod rovnicami 2,                        DIČ: 2020314945
841 04 Bratislava                       IČ DPH: SK2020314945
www.svop.eu

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s., Karloveská 1 Bratislava, 2629431851 / 1100
IBAN: SK18 1100 0000 0026 2943 1851

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel : Sro, vložka č. 2223/B

Team

Ľudia, s ktorými prídete do kontaktu

Ján Grman

konateľ

Tel. +421 2 210 285 79
Mobil: +421 905 412 681
E-mail: grman@svop.sk

Pavol Špáni

používateľská podpora

Tel. +421 2 210 285 77
Mobil: +421 908 185 087
E-mail: spani@svop.sk