V rámci kontaktných údajov je možné vyplniť údaje pre hlavné sídlo knižnice / firmy a fakturačné údaje osobitne. V profile knižnice sa budú zobrazovať len vybrané údaje hlavného sídla knižnice.

Kontaktné údaje

Ďalšou záložkou sú kontaktné údaje. V tejto časti máte prístup k doplneniu, prípadne zmene:

Jednotlivé formuláre otvoríte kliknutím na požadovanú časť / riadok, alebo kliknutím zelenú šípku vpravo v riadku.

Kým nemáte vyplnené žiadne údaje, budete mať zobrazenú informáciu o tom, že údaje sú zatiaľ nevyplnené. Po vyplnení údajov ich uvidíte v náhľade týchto častí (ilustračný obrázok nižšie).

Fakturačná adresa

V tejto časti zadávate informácie:

 • Názov subjektu – pri fakturačnej adrese je povinné mať vyplnené názov subjektu alebo podnázov/ meno zodpovednej osoby,
 • Ulica – zadajte ulicu a číslo,
 • PSČ – zadajte poštové smerovacie číslo,
 • Krajina – tento údaj nie je potrebné zadávať, predvolená je krajina Slovensko,
 • Predvoľba – tento údaj nie je potrebné zadávať, predvolená je predvoľba Slovenska +421,
 • IČO – zadajte identifikačné číslo organizácie,
 • DIČ – zadajte daňové identifikačné číslo,
 • IBAN – zadajte číslo účtu v tvare IBAN,
 • Podnázov / Osoba – pri fakturačnej adrese je povinné mať vyplnené názov subjektu alebo podnázov/ meno zodpovednej osoby,
 • Mesto – zadajte mesto,
 • P. O. BOX – zadajte P. O. BOX,
 • Email – zadajte emailovú adresu, ak nezadáte emailovú adresu v správnom tvare systém vás na to upozorní výzvou, aby ste si skontrolovali údaje,
 • Telefón – zadajte telefónne číslo bez medzier, ak nezadáte telefónne číslo v správnom tvare systém vás na to upozorní výzvou, aby ste si skontrolovali údaje,
 • IČ DPH – zadajte identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
 • Banka – zadajte názov banky.

V hornej časti formulára sa budú postupne dopĺňať a zobrazovať vami vyplnené údaje v prehľadnej forme.

Po zadaní údajov je potrebné pre uloženie stlačiť Uložiť zmeny. Pre odstránenie údajov stlačte tlačidlo Zrušiť zmeny.

Hlavné sídlo

 • Ulica – zadajte ulicu a číslo,
 • PSČ – zadajte poštové smerovacie číslo,
 • Krajina – tento údaj nie je potrebné zadávať, predvolená je krajina Slovensko,
 • Predvoľba – tento údaj nie je potrebné zadávať, predvolená je predvoľba Slovenska +421,
 • Mesto – zadajte mesto,
 • – zadajte ,
 • – zadajte emailovú adresu, ak nezadáte emailovú adresu v správnom tvare systém vás na to upozorní výzvou, aby ste si skontrolovali údaje,
 • – zadajte telefónne číslo bez medzier, ak nezadáte telefónne číslo v správnom tvare systém vás na to upozorní výzvou, aby ste si skontrolovali údaje.

V hornej časti formulára sa budú postupne dopĺňať a zobrazovať vami vyplnené údaje v prehľadnej forme.

Po zadaní údajov je potrebné pre uloženie stlačiť Uložiť zmeny. Pre odstránenie údajov stlačte tlačidlo Zrušiť zmeny.

Po vyplnení údajov sa zmeny prejavia aj v náhľadoch jednotlivých formulárov. Pre zmenu, doplnenie alebo aktualizáciu stačí znova kliknúť na príslušnú časť (fakturačné údaje alebo hlavné sídlo) a otvorí sa formulár pre ich úpravu.

! Pozor! Aj keď ste jednotlivé formuláre uložili samostatne po ich vyplnení, pre úplne uchovanie všetkých vykonaných zmien je potrebné stlačiť zelené tlačidlo Uložiť. Následne sa vpravo hore zobrazí upozornenie, že všetky zmeny budú aktualizované, avšak zmeny sa na stránke prejavia až po nočnej aktualizácii databázy. !

Revidované vo verzii IG 3.23.1