Ďalšou funkciou, ktorú môžete v rámci Mylib využívať je funkcia Moje hodnotenia.

Zoznam moje hodnotenia

Funkciu Moje hodnotenia nájdete vľavo pod vašim avatarom. Ide o zoznam všetkých hodnotení, ktoré ste pridali k jednotlivým knihám. Moje hodnotenie poskytuje údaje o tom, koľko hviezdičiek ste konkrétnym titulom pridelili.

! Hoci sa zoznam Moje hodnotenia nachádza v prostredí Mylib, neznamená to, že ide len o hodnotenie kníh, ktoré sú súčasťou vašej knižnice. Hodnotiť môžete ktorúkoľvek knihu z celej databázy Infogate a následne sa vaše hodnotenia zobrazia v tomto zozname !

Údaje, ktoré sa v zozname zobrazujú sú:

  • názov,
  • autor,
  • hodnotenie – grafické znázornenie počtu hviezdičiek, ktorými ste ohodnotili knihu,
  • dátum – kedy ste hodnotenie pridali.

Zoznam môžete zoraďovať na základe názvu, hodnotenia a dátumu. Pre zoradenie kliknite na konkrétny údaj, podľa  ktorého chcete zoznam zoradiť. Prvým kliknutím sa záznamy zoradia zostupne a opätovným kliknutím sa záznamy zoradia vzostupne.

Ak chcete prejsť na detailný náhľad záznamu knihy, zobrazí sa kliknutím na názov.  

Pridať hodnotenie

Pridať hodnotenie môžete viacerými spôsobmi.

a, Po vyhľadávaní v zozname výsledkov – Hodnotenie môžete pridať už v samotnom zozname výsledkov. Stačí, keď pri konkrétnom zázname v hornej časti, kde sa zobrazuje hodnotenie knihy, pridelíte kliknutím na hviezdičky taký počet hviezdičiek, nakoľko sa vám páči (1 hviezdička najmenej, 5 hviezdičiek najviac).

Potom ako pridáte hodnotenie, sa otvorí detailný náhľad hodnotenej knihy a zobrazia sa aj hodnotenia a komentáre od ostatných používateľov.

! Nedostanete žiadne upozornenie o tom, že vaše hodnotenie je zaevidované, po zakliknutí hodnotenia ho však môžete nájsť aj v zozname Moje hodnotenia !

b, Detailný náhľad knihy hore – Hore v detailnom náhľade knihy môžete vidieť, aké má kniha hodnotenie a koľko ľudí ju zatiaľ ohodnotilo. Z tohto miesta môžete rovnakým spôsobom ako v prvom prípade hodnotiť knihu požadovaným počtom hviezdičiek, a to kliknutím na ne.

Keď je kniha niekým ohodnotená už predtým a iným počtom hviezdičiek ako ju chcete ohodnotiť vy, jednoducho pridajte hviezdičky podľa toho, koľko hviezdičiek chcete prideliť. Môžete pridať aj viac aj menej hviezdičiek, ako kniha má. Systém potom z týchto hodnotení vytvorí priemer.

Po tomto pridaní hodnotenia sa vám vpravo hore zobrazí upozornenie o pridaní hodnotenia a o tom, že ho uvidíte v zozname Moje hodnotenia.

c, Detailný náhľad záznamu, záložka Komentáre a hodnotenia – V tejto záložke sa zobrazujú podrobné výsledky hodnotenia.

! Hodnotenie je síce možné pridať aj z tohto miesta kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri označení Moje hodnotenia, ale zobrazujú sa len tie hodnotenia, ku ktorým existuje komentár. To znamená, že na to, aby ste z tohto miesta ohodnotili knihu hviezdičkami, potrebujete pridať aj komentár, inak hodnotenie nebude pridané. Ak teda chcete pridať len hodnotenie hviezdičkami, odporúčame zvoliť jeden z predošlých spôsobov !

Zobrazenie hodnotenia

Hodnotenie hviezdičkami môžete vidieť na troch rôznych miestach:

1. Po vyhľadávaní kníh v zozname výsledkov – pri každej knihe uvidíte v hornej časti záznamu graficky znázornený počet hviezdičiek, číselný údaj koľko hviezdičiek z koľkých hodnotení kniha má a údaj o počte ľudí, ktorí knihu hodnotili. Pokiaľ knihu ešte nikto nehodnotil všetky hviezdičky budú šedé a údaj o počte ľudí, ktorí knihu hodnotili bude 0.

2. V detailnom náhľade záznamu konkrétnej knihy v hornej časti detailného náhľadu záznamu, nájdete graficky znázornené, koľko hviezdičiek kniha má, číselný údaj, koľko hviezdičiek z koľkých kniha má a údaj o počte, koľko ľudí knihu hodnotilo.

3. V detailnom náhľade záložka Komentáre a hodnotenia v tejto záložke nájdete podrobné hodnotenie danej knihy.

Súčasťou vyobrazenia sú údaje:

Priemerné hodnotenie – počet hviezdičiek, ktorými je kniha ohodnotená, číselný údaj, koľko hviezdičiek z koľkých kniha má a údaj o počte ľudí, ktorí knihu hodnotili.

Rozpis hodnotenia – detailne zobrazuje, koľko ľudí hodnotilo knihu jednotlivým počtom hviezdičiek. Napr. na zobrazenom príklade môžeme vidieť, že jeden používateľ hodnotil piatimi hviezdičkami a jeden používateľ jednou hviezdičkou.

Moje hodnotenie – tu môžete vidieť, koľko hviezdičiek ste knihe pridelili vy. Takisto z tohto miesta môžete pridať komentár. Viac o komentároch nájdete v článku Moje komentáre.