Multimédiá doplňujú informácie ku knihe a robia popis knihy zaujímavejší.

Zoznam multimédií

Pod multimédiami sa nachádzajú tzv. pridané informácie, ktoré sú väčšinou z externých zdrojov a k záznamu knihy sa pridávajú v podobe liniek. Medzi multimédiá patria

  • recenzie – linky na externé recenzie,
  • aktivity s knihou – podobné ako recenzie, ale jedná sa o recenzie, ktoré ponúkajú ku knihám aj aktivity – týkajú sa najmä detských kníh,
  • videoukážky – v podobe trailerov, besied a recenzií,
  • audioukážky – nahovorené úryvky z kníh.

Zobrazenie

Multimédiá sa zobrazujú v prostredí Infogate niekoľkými spôsobmi. Ako informácia o ich prítomnosti v zázname, a to buď v zozname záznamov ako klikateľné ikony – recenzie a aktivity s knihou sa rozbalia a je možné zvoliť konkrétnu recenziu, ikony sa zobrazia priamo ako audio či video ukážky:

alebo ich môžete nájsť v zozname záznamov:

Ako je vidieť na obrázku vyššie, záznamy je možné aj filtrovať podľa jednotlivých multimédií. Viac o filtrovaní – aj multimédií – nájdete v článku Filtrovanie.

Recenzie

Recenzie sú vlastne odkazmi na externé recenzie, ktoré vytvorili rôzny recenzenti a sú odkazmi na ich blogy alebo články s recenziami. V rámci jedného záznamu knihy je možné vložiť viacero recenzií. Recenzie môžete pridať alebo upraviť už pridané recenzie, a to po registrácii a prihlásení do prostredia Infogate, a to v detaile záznamu cez funkciu Upraviť multimédiá a výberom Recenzie.

Po kliknutí na funkciu sa otvorí okno pre vloženie linky odkazu:

po vložení linky je potrebné kliknúť na ikonku plus a zatvoriť okno. Následne bude recenzia pridaná k záznamu knihy a zobrazí sa aj v lište detailu knihy:

Odkaz vymažete tak, že znovu otvoríte okno pre vloženie recenzie a kliknete na ikonu koša vedľa recenzie, ktorú chcete odstrániť.

Aktivita s knihou

Možno sa čudujete, čo to je, tá aktivita s knihou. Dlhodobo spolupracujeme s blogermi, ktorí sa zameriavajú na recenzie detských kníh. A práve v rámci recenzie ponúkajú návod, ako pracovať počas čítania týchto kníh s detským poslucháčom. Nápady využijú maminky, učiteľky, ale aj knihovníčky na detských oddeleniach. Aby sme nediskriminovali, tak aj v mužskom zastúpení, samozrejme. Spolupracujeme s Malým pampúchom, Úlet s knihou a Knižnými červami.

Linky môžete pridať aj vy, ak nájdete vhodné aktivity, a to po registrácii a prihlásení do prostredia Infogate v detaile záznamu knihy cez výber Upraviť multimédiá a výberom funkcie Aktivita s knihou.   

Editácia je rovnaká ako pri recenziách.

Video ukážka

Video ukážky sa zobrazujú v záložke Multimédiá. Tu si ich môžete aj priamo pozrieť.

Pridanie video ukážky
Pre pridanie video ukážky je potrebné sa registrovať a/alebo sa prihlásiť do prostredia Infogate. V detaile titulu sa nachádza funkcia Upraviť multimédiá. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí okno pre editáciu video ukážok. Video sa pridáva vložením linky ako odkazu na dané video, najčastejšie je to odkaz z youtube, a to do poľa pre vloženie odkazu. Pre uloženie odkazu je potrebné stlačiť tlačidlo plus vpravo a následne zatvoriť okno. Následne sa pod editačné pole pridá video. Video ukážok môžete pridať aj viacero, ako je vidieť na obrázku nižšie.

Odstránenie video ukážky

Pre odstránenie video ukážky je nutné opäť otvoriť okno pre editáciu videí a následne konkrétne video odstrániť pomocou tlačidla Odstrániť.

Audio ukážka

Audio ukážky, podobne ako video ukážky, je možné pripojiť k titulu knihy. V prípade audio ukážky sa táto – ak je pripojená k titulu, zobrazuje hneď pod hlavnou popisnou časťou v detaile titulu.

Pre pridanie video ukážky je potrebné sa registrovať a/alebo sa prihlásiť do prostredia Infogate.

Pridanie audio ukážky prebieha cez tlačidlo Upraviť multimédiá a výberom Audioukážka. Následne sa otvorí okno pre pridanie, či editovanie audio ukážok. Linka sa pridáva do poľa pre vloženie linky, túto je potrebné potvrdiť / pridať pomocou tlačidla plus.

V prípade audio ukážok sa zobrazuje náhľad audio ukážky. Je možné pridať pre jeden titul viacero audio ukážok.

Z viacerých audio ukážok je pomocou ikony, hneď vedľa tlačidla odstrániť, možné označiť tú audio ukážku, ktorá sa bude zobrazovať pod hlavným popisom titulu v detaile knihy.

Kde sa dajú nájsť audio ukážky

Dobrým príkladom pre získanie audio ukážok je audio úložisko Soundcoud a audio ukážky z vydavateľstva Bux – https://soundcloud.com/buxsk.

Kliknutím na ikonku zdieľania sa otvorí okno, v ktorom v hornej časti je potrebné kliknúť na Embed a následne je potrebné skopírovať odkaz z okna Code.

Odstránenie video ukážky

Pre odstránenie video ukážky je nutné opäť otvoriť okno pre editáciu videí a následne konkrétne video odstrániť pomocou tlačidla Odstrániť.

 

Revidované vo verzii IG 3.23.0