Pod nastaveniami knižnice sa skrývajú informácie o knižnici, ktoré sú viditeľné na profilovej (úvodnej) stránke knižnice, ale aj informácie o knižnici pre samotnú knižnicu – napr. informácia o zvolenom profile.

Prístup

K nastaveniam je možné sa dostať viacerými spôsobmi. Najjednoduchšie spôsoby, vďaka ktorým sa dostanete ku všetkým funkciám v rámci nastavení je cez:

  • ľavé bočné menu → Základné alebo Rozšírené nastavenia inštitúcie
  • telo pracovnej plochy → blok Administrácia → Nastavenia inštitúcie.

Záleží len na vás, ktorý spôsob si vyberiete, oboma spôsobmi sa dostanete k úprave tých istých údajov.

Nastavenia inštitúcie

V ľavej časti pracovnej plochy sa v otvorenom Nastavení inštitúcie nachádzajú, zhora dole,tieto možné nastavenia:

  • Náhľadový obrázok – zástupný obrázok, ktorý sa zobrazuje na pracovnej ploche a na stránke so základnými údajmi o knižnici. Tento obrázok môžete buď ponechať predvolený, alebo ho môžete zmeniť. Viac o nastavení obrázka nájdete v článku Informácie o inštitúcii.
  • Pracovná plocha – Pokiaľ sa nachádzate kdekoľvek, na ktorejkoľvek podstránke systému, stlačením tohto tlačidla sa dostanete späť na pracovnú plochu.
  • Zoznam výpožičiek
  • Základné údaje – Základné údaje obsahujú údaje ako názov, typ, zapojené knižnice, skrátený názov, preklad názvu, skratka inštitúcie, WWW adresa, OPAC adresa a pod. 
  • Kontaktné údaje – v tejto záložke viete upraviť informácie o fakturačnej adrese a hlavnom sídle.
  • Informácie o inštitúcii – v tejto časti je možné upraviť zástupný náhľadový obrázok, informácie o inštitúcii a oznamy knižnice.
  • Zvolený profil knižnice – informácie o zvolenom profile a počtoch naplnenosti knižnice vzhľadom na vami vybraný profil, ktorý v rámci Biblib používate.
  • Kalendár – možnosť nastavenia udalostí v knižnici, sviatkov, dní, kedy má knižnica zatvorené, importovanie kalendára a pod.

! Každej časti sa venujeme v samostatných článkoch, na prechod k týmto článkom je potrebné kliknúť na názov časti (vyznačený zelenou) !