Nastavenia knižnice sú rozdelené do dvoch skupín (Základné a rozšírené). Základné nastavenia sú podrobne popísané v tomto článku. Ak si želáte prejsť na rozšírené nastavenia, alebo konkrétnu tému rozšírených nastavení, použite odkaz v tabuľke nižšie

Základné nastavenia inštitúcie Rozšírené nastavenia inštitúcie
→ Základné údaje → Nastavenie parametrov
→ Kontaktné údaje → Nastavenie poplatkov
→ Informácie o inštitúcii → Otváracie hodiny – Kalendár
→ Zvolený profil knižnice → Nastavenie notifikácií
→ Prehľad odoslaných správ
→ Nastavenie generátorov kódov

K nastaveniam je možné sa dostať viacerými spôsobmi. Najjednoduchšie spôsoby, vďaka ktorým sa dostanete ku všetkým funkciám v rámci nastavení je cez:

Záleží len na vás, ktorý spôsob si vyberiete, oboma spôsobmi sa dostanete k úprave tých istých údajov.

Základné nastavenia inštitúcie

V ľavej časti pracovnej Nastavení sa zhora dole v tejto časti nachádzajú:

 • Náhľadový obrázok – zástupný obrázok, ktorý sa zobrazuje na pracovnej ploche a na stránke so základnými údajmi o knižnici. Tento obrázok môžete buď ponechať predvolený, alebo ho môžete zmeniť. Viac o nastavení obrázka nájdete nižšie v tomto článku v sekcii Informácie o inštitúcii.
 • Pracovná plocha – Pokiaľ sa nachádzate kdekoľvek, na ktorejkoľvek podstránke systému, stlačením tohto tlačidla sa dostanete späť na pracovnú plochu.
 • Základné údaje – Základné údaje obsahujú údaje ako názov, typ, zapojené knižnice, skrátený názov, preklad názvu, skratka inštitúcie, WWW adresa, OPAC adresa a pod. 
 • Kontaktné údaje – v tejto záložke viete upraviť informácie o fakturačnej adrese a hlavnom sídle.
 • Informácie o inštitúcii – v tejto časti je možné upraviť zástupný náhľadový obrázok, informácie o inštitúcii a oznamy knižnice.
 • Zvolený profil knižnice – informácie o zvolenom profile a počtoch naplnenosti knižnice vzhľadom na vami vybraný profil, ktorý v rámci Biblib používate.

Základné údaje

Základné údaje obsahujú nasledovné informácie:

Názov – povinný údaj, ktorý zadávate už pri registrácii knižnice. Tento údaj môžete zmeniť na tomto mieste. Údaj vpíšte do príslušného textového pola.

Typ – typ knižnice je ďalší z povinných údajov, ktorý ste zadali už pri registrácii. Ak chcete predtým zadaný typ knižnice zmeniť môžete tak urobiť. Požadovaný typ vyberiete z rolovacieho menu, v ktorom máte na výber tieto typy: akademická knižnica, e-shop, špecializovaná knižnica, špecializovaná verejná knižnica, vedecká knižnica, verejná knižnica, vydavateľ.

! Textové pole neslúži na zapísanie vlastnej hodnoty. Slúži len na rýchle vyhľadávanie v preddefinovaných typoch. Inú hodnotu, ako tie, ktoré sú preddefinované, nie je možné pridať. !

Skrátený názov – Skrátený názov vpíšte do textového pola. Následne je pre pridanie potrebné stlačiť klávesu Enter. Pridať môžete viacero skrátených názvov.

Skrátený názov vo forme, v akej ste ho zadali sa zobrazí v novom samostatnom poli (pod polom, do ktorého ste ho vpisovali). Po kliknutí na toto pole môžete zadaný názov ďalej upravovať. Kliknutím na ikonku kôš pridaný skrátený názov odstránite. Následne sa zobrazí potvrdenie, či skutočne chcete vymazať danú položku. V prípade, že áno kliknite na OK, ak nie kliknite na Zrušiť.

Preklad názvu – Preklad názvu vpíšete do textového pola. Následne pre pridanie stlačte klávesu Enter. Pridať môžete viacero prekladov.

Preklad názvu vo forme, v akej ste ho zadali sa zobrazí v novom samostatnom poli (pod polom, do ktorého ste ho vpisovali). Po kliknutí na toto pole môžete zadaný názov ďalej upravovať. Kliknutím na ikonku kôš, pridaný preklad názvu odstránite. Následne sa zobrazí potvrdenie, či skutočne chcete vymazať danú položku. V prípade, že áno kliknite na OK, ak nie kliknite na Zrušiť.

Skratka inštitúcie skratka inštitúcie je povinným údajom, ktorý bolo potrebné vyplniť už pri registrácii knižnice. Tento údaj nie je možné zmeniť ani upravovať. Ostáva v takej forme, v akej ste ho zadali pri registrácii knižnice.

WWW adresa – webová stránka knižnice, iná ako v prostredí Infogate.

OPAC adresa – adresa OPAC katalógu knižnice, iného ako v prostredí Infogate.

! Pozor! Pre uloženie všetkých zmien, ktoré ste v tejto záložke vykonali je potrebné stlačiť zelené tlačidlo Uložiť. Následne sa vpravo hore zobrazí upozornenie, že všetky zmeny budú aktualizované, avšak zmeny sa na stránke prejavia až po nočnej aktualizácii databázy. !

Požiadavka na zmazanie konta inštitúcie
Ak si želáte zmazať konto inštitúcie, napíšte nám správu s požiadavkou na zmazanie na email: podpora@infogate.sk

Kontaktné údaje

Ďalšou záložkou sú kontaktné údaje. V tejto časti máte prístup k doplneniu, prípadne zmene:
 • fakturačných údajov,
 • hlavného sídla.

Jednotlivé formuláre otvoríte kliknutím na požadovanú časť.

Kým nemáte vyplnené žiadne údaje, budete mať zobrazenú informáciu o tom, že údaje sú zatiaľ nevyplnené. Po vyplnení údajov ich uvidíte v náhľade týchto častí (ilustračný obrázok nižšie).

Fakturačná adresa

V tejto časti zadávate informácie:

 • Názov subjektu – pri fakturačnej adrese je povinné mať vyplnené názov subjektu alebo podnázov/ meno zodpovednej osoby,
 • Ulica – zadajte ulicu a číslo,
 • PSČ – zadajte poštové smerovacie číslo,
 • Krajina – tento údaj nie je potrebné zadávať, predvolená je krajina Slovensko,
 • Predvoľba – tento údaj nie je potrebné zadávať, predvolená je predvoľba Slovenska +421,
 • IČO – zadajte identifikačné číslo organizácie,
 • DIČ – zadajte daňové identifikačné číslo,
 • IBAN – zadajte číslo účtu v tvare IBAN,
 • Podnázov / Osoba – pri fakturačnej adrese je povinné mať vyplnené názov subjektu alebo podnázov/ meno zodpovednej osoby,
 • Mesto – zadajte mesto,
 • P. O. BOX – zadajte P. O. BOX,
 • Email – zadajte emailovú adresu, ak nezadáte emailovú adresu v správnom tvare systém vás na to upozorní výzvou, aby ste si skontrolovali údaje,
 • Telefón – zadajte telefónne číslo bez medzier a bez úvodnej 0, ak nezadáte telefónne číslo v správnom tvare systém vás na to upozorní výzvou, aby ste si skontrolovali údaje,
 • IČ DPH – zadajte identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
 • Banka – zadajte názov banky.

V hornej časti formulára sa budú postupne dopĺňať a zobrazovať vami vyplnené údaje v prehľadnej forme.

Po zadaní údajov je potrebné pre uloženie stlačiť Uložiť zmeny. Pre odstránenie údajov stlačte tlačidlo Zrušiť zmeny.

Hlavné sídlo

 • Ulica – zadajte ulicu a číslo,
 • PSČ – zadajte poštové smerovacie číslo,
 • Krajina – tento údaj nie je potrebné zadávať, predvolená je krajina Slovensko,
 • Predvoľba – tento údaj nie je potrebné zadávať, predvolená je predvoľba Slovenska +421,
 • Mesto – zadajte mesto,
 • – zadajte ,
 • – zadajte emailovú adresu, ak nezadáte emailovú adresu v správnom tvare systém vás na to upozorní výzvou, aby ste si skontrolovali údaje,
 • – zadajte telefónne číslo bez medzier, ak nezadáte telefónne číslo v správnom tvare systém vás na to upozorní výzvou, aby ste si skontrolovali údaje.
 • Údaje o polohe – po označení voľbu systém sám vypočíta GPS súradnice na základe vyplnenej adresy. Stlačením tlačidla Použiť moju aktuálnu polohu systém ignoruje nastavenú adresu knižnice a miesto nej uloží vašu aktuálnu polohu.

V hornej časti formulára sa budú postupne dopĺňať a zobrazovať vami vyplnené údaje v prehľadnej forme.

 

Po zadaní údajov je potrebné pre uloženie stlačiť Uložiť zmeny. Pre odstránenie údajov stlačte tlačidlo Zrušiť zmeny.

Po vyplnení údajov sa zmeny prejavia aj v náhľadoch jednotlivých formulárov. Pre zmenu, doplnenie alebo aktualizáciu stačí znova kliknúť na príslušnú časť (fakturačné údaje alebo hlavné sídlo) a otvorí sa formulár pre ich úpravu.

! Pozor! Aj keď ste jednotlivé formuláre uložili samostatne po ich vyplnení, pre úplne uchovanie všetkých vykonaných zmien je potrebné stlačiť zelené tlačidlo Uložiť. Následne sa vpravo hore zobrazí upozornenie, že všetky zmeny budú aktualizované, avšak zmeny sa na stránke prejavia až po nočnej aktualizácii databázy. !

Informácie o inštitúcii

V tejto záložke je možné upraviť údaje:

 • zvoliť obrázok inštitúcie,
 • informácie o inštitúcii,
 • oznamy inštitúcie.

Tieto informácie sa po vyplnení zobrazujú ako Profil inštitúcie.

Vybrať obrázok inštitúcie

Môžete použiť predvolený obrázok inštitúcie alebo môžete pridať svoj vlastný obrázok. Predvolený obrázok máte nastavený automaticky po registrácii. Ak chcete vložiť vlastný obrázok, kliknite na Vybrať obrázok a následne ho vyberiete z vášho počítača. Veľkosť obrázka z vášho počítača systém automaticky po vložení upraví.

Obrázok sa hneď zmení na vami zvolený. Pokiaľ by ste sa predsa rozhodli, že chcete radšej obrázok, ktorý bol predvolený stačí kliknúť na Použiť predvolený obrázok. Systém sa vás opýta, či naozaj chcete zmeniť obrázok na predvolený. Potvrdením sa obrázok zmení na pôvodný.

 

Informácie o inštitúcii

Vpíšte stručné informácie o inštitúcii. V profile knižnice (úvodná stránka) sa potom zobrazujú tieto informácie ako O nás.

Oznamy inštitúcie

Zapíšte oznamy inštitúcie. V profile knižnice (úvodná stránka) sa potom zobrazujú tieto informácie ako Poznámky.

! Pozor! Pre úplne uchovanie všetkých vykonaných zmien je potrebné stlačiť zelené tlačidlo Uložiť.
Následne sa vpravo hore zobrazí upozornenie, že všetky zmeny budu aktualizované, avšak zmeny sa na stránke prejavia až po nočnej aktualizácii databázy. !

Zvolený profil knižnice

V záložke Zvolený profil knižnice nájdete podrobné informácie o aktuálne zvolenom profile

 • Typ zvoleného profilu (zadarmo / platený). V prípade plateného je uvedená jeho hodnota (XS – XL) s príslušnými limitmi počtov exemplárov / čitateľov, celkovú ročnú cenu a platnosť obdobia
 • Zverejnenie / nezverejnenie knižnice. Knižnica si môže v platenom režime definovať, či si želá, aby bol jej katalóg a obsah fondu zverejnený.

Nezverejnená knižnica je vhodná napríklad pre súkromné zbierky, inštitúcie bez prístupu verejnosti. Informácie o nej sa nezobrazujú v ponuke Zapojené inštitúcie, záznamy vyhľadané v katalógu InfoGate nemajú príznak o dostupnosti v knižnici. Profil knižnice aj online katalóg je dostupný iba cez priamu linku.

Zmena profilu

V prípade, že sa knižnica blíži k limitom počtov exemplárov / čitateľov, môže požiadať o zmenu profilu, a to formou kontaktovania obchodného oddelenia emailom (po kliknutí na linku sa zobrazí emailová správa s pripraveným textom, ktoré stačí odoslať) alebo použiť formulár po stlačení tlačidla Zmena profilu.

Počty naplnenosti

Predstavujú základný prehľad o stave a limitoch určujúcich typ profilu.

Počet exemplárov v exemplárovej knižnici poskytujú informáciu aký je aktuálny počet exemplárov, teda koľko ich máte pridaných do vašej knižnice a aký je maximálny počet, ktorý môžete do knižnice pridať (na základe zvoleného profilu). Kliknutím na modrý blok sa dostanete do zoznamu exemplárov vašej knižnice v Biblib.

Počet čitateľov v exemplárovej knižnici zobrazuje aktuálny počet čitateľov, ktorých máte pridaných v knižnici a  maximálny počet, ktorý môžete pridať (na základe zvoleného profilu). Kliknutím na modrý blok sa dostanete do zoznamu čitateľov.

Faktúry

Ak vaša knižnica používa platený program, v sekcii Faktúry je prehľad o vydaných faktúrach s detailnými informáciami ako:

 • Číslo faktúry
 • Dátum vystavenia
 • Typ faktúry (pred/faktúra)
 • Obdobie faktúry (od – do)
 • Dátum splatnosti
 • Stav (uhradená / neuhradená)
 • Akcie (Stiahnuť / Nastaviť ako uhradené / Stornovať).

Funkcie v tlačidle Akcie
Stiahnuť znamená, že sa stiahne PDF verzia faktúry.
Nastaviť ako uhradené – zmení faktúre príznak na uhradenú.
Stornovať faktúru – vykoná storno danej faktúry. Faktúru je možné následne obnoviť (tlačidlom Zrušiť storno faktúry).

Tlačidlá Stiahnuť zmluvu / Stiahnuť prílohu k zmluve umožňujú stiahnuť zmluvu / prílohu ku zmluve vo formáte PDF.

Upozornenie! Všetky zmeny vykonané v okne sa uchovajú až po stlačení tlačidla Uložiť

Revidované vo verzii IG 4.2