Online katalóg

Práca s online katalógom z pohľadu čitateľa

V tejto časti návodu sa pozrieme na funkcie online katalógu z pohľadu čitateľov. Popíšeme si:

Keďže niektoré funkcie sú už popísané v iných častiach návodov, nebudeme im venovať samostatnú stránku, ale budeme iba odkazovať na stránky, kde sa venovalo danej problematike.