Online katalóg

Objednávanie voľných dokumentov čitateľmi

V tomto popise si predstavíme funkcie pre objednávanie (odloženie) voľného dokumentu prihláseným čitateľom cez online katalóg. Podmienkou objednania je, že knižnica túto funkciu sprístupnila pre svojich čitateľov. 

Prístup k funkcii

Objednanie voľných kníh

Funkcia je dostupná z dvoch miest

  1. Zo zoznamu vyhľadaných titulov – ikonka R v krúžku
  2. V detaile daného záznamu – pod obálkou – tlačidlo Rezervovať / Objednať
Rezervovanie zo zoznamu
Rezervovanie z detailu

Keďže ide o združené tlačidlo / ikonu, systém sám vyhodnotí, či sa bude objednávať alebo rezervovať. Ak má dokument všetky dostupné exempláre vypožičané, uskutoční sa rezervácia. V opačnom prípade bude možné dokument objednať (odložiť). Po stlačení funkcie vyskočí okno pre potvrdenie objednávky, ktorá sa dokončí tlačidlom s rovnakým titulkom. Súčasťou okna môže byť aj varovanie, že objednávka titulu je spoplatená. 

Po stlačení tlačidla Potvrdiť objednávku, systém ju následne zaeviduje a prepne okno do výpožičnej karty čitateľa, do záložky Rezervácie / Objednávky.

Tip: Objednávku je možné spoplatniť všetkým / konkrétnym čitateľským kategóriám

Potvrdenie objednávky

Popis funkcií dostupných cez tlačidlo Akcie (v záložke Rezervácie / Objednávky).

  • Detail – zobrazí vyskakovacie okno s detailami o objednávke (stave vybavovania),
  • Zrušiť – odstráni objednávku z konta čitateľa (pokiaľ ešte nebola spracovaná)
Dostupné akcie pri objednávke

Uspokojenie objednávky (objednávka pripravená na vyzdvihnutie)

Po tom, ako knižnica pripraví objednávku pre čitateľa, príde mu automatický email o tom, že si po ňu môže prísť. Emailovú správu pre čitateľa musí mať knižnica aktivovanú a čitateľ zapísaný email vo svojom konte. Súčasťou emailovej správy je informácia o počte dní, počas ktorých knižnica blokuje danú knihu pre čitateľa.

Revidované vo verzii IG 4.1.01