Online katalóg

Predlžovanie výpožičnej doby (prolongácia) čitateľmi

V tomto popise si predstavíme spôsob, akým si môže čitateľ sám predĺžiť výpožičnú dobu na ďalšie obdobie. 

Prístup k funkcii

Predĺženie (prolongácia) výpožičnej doby

Funkcia slúži na predĺženie pôvodnej výpožičnej doby, a to v závislosti od jej nastavenia. Je dostupná vo výpožičnej karte čitateľa – záložke Požičané. Pre jej použitie je potrebné označiť titul/y určené na predĺženie a následne stlačiť tlačidlo Prolongovať. O úspešnosti akcie vás bude informovať vyskakovacie okienko v pravej hornej časti.

Ak povolíte používať funkciu vašim čitateľom, bude dostupná aj v ich výpožičnom konte.

Ak sa predĺženie nepodarí, je potrebné skontrolovať všetky parametre, ktoré môžu mať vplyv: ne/povolenie prolongácie, maximálny počet prolongácii, zákaz prolongovať upomienku a na dokument je rezervácia iným čitateľom. Na obrázku zobrazené „R“ v krúžku. 

Predĺženie výpožičnej doby

Výsledok akcie

Po potvrdení funkcie Prolongovať sa zobrazí vo vyskakovacom okienku výsledok akcie – informácie o počte úspešne a neúspešne predĺžených výpožičkách. 

Výsledok akcie

Revidované vo verzii IG 4.1.01