Online katalóg

Predlžovanie výpožičnej doby (prolongácia) čitateľmi

V tomto popise si predstavíme spôsob, akým si môže čitateľ sám predĺžiť výpožičnú dobu na ďalšie obdobie.

Prístup k funkcii

Predĺženie (prolongácia) výpožičnej doby je sa nachádza vo výpožičnej karte čitateľa po prihlásení. 

Predĺženie výpožičnej doby

Výsledok akcie

Po potvrdení funkcie Prolongovať sa zobrazí vo vyskakovacom okienku výsledok akcie – informácie o počte úspešne a neúspešne predĺžených výpožičkách. 

Výsledok akcie

Revidované vo verzii IG 4.1.01