Online katalóg

Rezervácia požičaných dokumentov čitateľmi

V tomto popise si predstavíme funkciu pre rezervovanie (požičaného) dokumentu. Podmienkou použitia je, že knižnica túto funkciu umožňuje a má ju správne nastavenú

Prístup k funkcii

Rezervovanie požičaných kníh

Funkcia je dostupná z dvoch miest

  1. Zo zoznamu vyhľadaných titulov – ikonka R v krúžku
  2. V detaile daného záznamu – pod obálkou – tlačidlo Rezervovať / Objednať

Obe funkcie sú dostupné až po prihlásení čitateľa.  

Rezervovanie zo zoznamu
Rezervovanie z detailu

Keďže ide o združené tlačidlo / ikonu, systém sám vyhodnotí, či sa bude objednávať alebo rezervovať. Ak má dokument všetky dostupné exempláre vypožičané, uskutoční sa rezervácia. V opačnom prípade bude možné dokument objednať (odložiť). V prípade rezervácie vyskočí okno s informáciou o poradí rezervácie, predpokladaným dátum vrátenia a možnosť zadania dátumu exspirácie rezervácie (do kedy má preňho rezervácia význam). Údaj o predpokladanom vrátení má informatívny charakter, skutočné vrátenie môže prebehnúť skôr / neskôr.

Systém následne zaeviduje rezerváciu a prepne okno do výpožičnej karty čitateľa do záložky Rezervácie / Objednávky.

Tip: Rezervácia môže byť spoplatnená. Výšku poplatku si stanovuje knižnica.

Informácie o rezervácii

Kým nie je rezervácia vybavovaná (nevrátila sa od iného čitateľa), je možné ju zrušiť. Čitateľ tak môže urobiť vo svojom čitateľskom konte, v záložke Objednávky / Rezervácie – v tlačidle Akcie – funkciou Zrušiť. Dokument, ktorý bol rezervovaný nie je možné predĺžiť (prolongovať). Pokiaľ bola rezervácia zrušená a neexistuje ďalšia, dokument, pôvodne zablokovaný proti predĺženiu, bude odblokovaný a bude možné ho predĺžiť

Možnosť zrušenia rezervácie

Uspokojenie rezervácie

Počas čakania na vybavenie rezervácie si čitateľ môže priebežne kontrolovať stav svojich rezervácií a progres poradia. Podrobnosti o poradí a predpokladanom dátume uspokojenia rezervácie je možné nájsť v čitateľskom konte – záložke Rezervácie / Objednávky – tlačidle Akcie a funkcii Detail

Po vrátení rezervovaného dokumentu príde rezervantovi správa o pripravenej rezervácii a možnostiach jej vyzdvihnutia v knižnici. Súčasne v jeho čitateľskom konte – záložke Rezervácie / Objednávky bude takáto rezervácia v stave „odložená“. Po kliknutí na funkciu Detail v ponuke tlačidla Akcie sa zobrazí termín, do ktorého knihu knižnica pre rezervanta blokuje. Po uplynutí tohto termínu bude kniha voľná alebo ponúknutá inému čitateľovi, ktorý bol v poradí. 

Detail rezervácie
Pripravená rezervácia

Revidované vo verzii IG 4.1.04